Училищен живот

ЧСУ "Константин-Кирил Философ" предлага транспорт до и от училището всеки ден. Ползването на училищния транспорт е по желание.

Преподаватели в ЧСУ "Константин-Кирил Философ" са висококвалифицирани специалисти, подбрани чрез специална селекция. Те са педагози и специалисти с опит в детска градина, начално и средно училище. Това са професионалисти, които планират своята работа в съответствие с възрастта на децата и конкретните изисквания на образователния модел. Голяма част от тях владеят два или повече езика.

ЧСУ "Константин-Кирил Философ" е българско езиково училище, в което английският език се изучава още от ранна детска възраст. Нашите учебно програми са съобразени с Националните образователни изисквания. Дейностите, предвидени в учебната програма, стимулират бързото и хармонично развитие на детето. Образователният процес е разнообразен и интересен. В учебния план има място за основни и извънкласни дейности, които спомагат за откриване и разгръщане потенциала на всеки талант.

ЧСУ "Константин-Кирил Философ" се насочва към многостранното развитие на учениците и затова им предлагаме основни и извънкласни занимания. Основните дейности са свързани с учебното съдържание по общообразователните предмети, а извънкласните включват физически и творчески активности. Децата ще опитат много спортове и изкуства, това ще развие различни умения у тях, които ще им останат за цял живот. Обучението по чужди езици и компютри е силно застъпено в нашата програма, като в нея не пренебрегваме и математиката - науката, която стимулира въображението, логическото и абстрактно мислене. Нашият образователен модел придава особено значение на интелектуалното, личностното, емоционалното и социалното израстване на учениците посредством различните области на знанието.

Извънкласни занимания се предлагат през цялата учебна година. Те дават възможност на децата да развият конкретни умения, да изградят нови познания и да свикнат по-добре да общуват по между си. Тези дейности имат за цел да допълнят учебната програма. Те са изборни и са допълнително платени.

Записване онлайнЛятно училищее-БюлетинКалендарПолезна информация
Copyright © 2023 ЧСУ "Константин-Кирил Философ".
Всички права запазени.