Постижения

Оценка на родителите

02 Юли 2023

Отличен и много добър са преобладаващите оценки, които родителите дават за образователния процес в ЧСУ „Константин-Кирил Философ“, сочи анонимно анкетно проучване. 37, 5% оценяват образователния процес като отличен. Преобладаващата част от родителите определят нивото на комуникация  "училище-родители" като отлична.

Show menu