Постижения

Оценка на инспекторите от Националния инспекторат по образование

09 Юли 2023

Гордеем се, че ЧСУ „Коонстантин-Кирил Философ“ е едно от малкото в столицата и страната, което получи максимална оценка, след проверката на Националния инспекторат по образование.  И на трите инспектирани области „Образователен процес“, „Институционална среда“ и „Управление“ училището получи максималната оценка – Много добра.

Област на инспектиране Качествена оценка
Образователен процес Много добра (80.88%)
Управление Много добра (82.14%)
Институционална среда Много добра (87.50%)

 

 

В доклада се подчертава, че родителите са удовлетворени от възможностите, които предлага училището и от разнообразните инициативи, в които участват децата им. Учениците изразяват мнение, че винаги разчитат на учителите си за консултации. Инспекторите оценяват високо прилагането на методи на преподаване, които водят до формиране на ключови компетентности.

Show menu