Транспорт

СУ "Константин-Кирил Философ" предлага транспорт до и от училището всеки ден. Ползването на училищния транспорт е по желание.

Децата пътуват в луксозни микробуси, снабдени с предпазни колани и отговаряйки на всички изисквания за училищен транспорт. Във всеки микробус има отговорен възрастен човек - представител на училището, който надзирава учениците.

Маршрутите покриват територията на гр. София и някои от прилежащите й квартали. Те се определят в началото на всяка учебна година, като са съобразени с местоживеенето на учениците. Могат и да търпят известни промени.

 

 

При заявяване на транспортната услуга трябва да се приемат някои от следните правила:

  • Да не се закъснява за определените часове за предаване и вземане на детето

След като родителите са заявили ползване на транспорт, те получават точен час на вземане и връщане. Натовареният трафик в София изисква стриктно спазване на транспортния график както от страна на родителите, така и от страна на училището. Необходимо е сутрин ученикът да бъде на уговореното място пет минути преди обявения час за вземане. Микробусът тръгва на петата минута от закъснението.

Вечер, при закъснение на родителите с повече от пет минути, микробусът продължава по установения маршрут. Родителят е трябва да се свърже с канцеларията на училището и да уговори получаването на детето.

При закъснение на микробус с повече от десет минути, представителят на училището в микробуса се обажда на родителите и ги уведомява за възникналите обстоятелства.

През зимните месеци, когато има сняг и лед, семействата, които живеят на стръмна или тясна улица, е необходимо да доведат детето си до по-леснодостъпно място в зависимост от конкретния маршрут, по предварителна уговорка.

В случай, че някой от микробусите системно не спазва посочените часове, молим родителите да уведомяват училището.

  • Отказ от ползване на транспорт

При отказ за ползване на транспортна услуга, молим родителите да ни уведомят колкото е възможно по-скоро, още щом вземат това решение.

  • Спазване на дисциплина в микробуса

Във всеки микробус пътува представител на училището, който се грижи за децата. Ученик, който системно нарушава реда и дисциплината в микробуса, може да бъде лишен от правото да ползва тази услуга.

  • Такси транспорт

Транспортните такси са посочени в таблицата по долу:

 

Посока Такса на 3 вноски Такса на 2 вноски Годишна такса
Кат.1 Две посоки 950 BGN ~ 485 EUR 1360 BGN ~ 695 EUR

2590 BGN ~ 1320 EUR

Кат.1 Една посока 570 BGN ~ 290 EUR 815 BGN ~ 415 EUR 1550 BGN ~ 790 EUR

Кат.2 Две посоки 1265 BGN ~ 645 EUR 1810 BGN ~ 925 EUR 3450 BGN ~ 1760 EUR
Кат.2 Една посока 760 BGN ~ 390 EUR 1090 BGN ~ 560 EUR 2080 BGN ~ 1060 EUR

Кат.3 Две посоки 1580 BGN ~ 810 EUR 2265 BGN ~ 1155 EUR 4315 BGN ~ 2200 EUR
Кат.3 Една посока 890 BGN ~ 460 EUR 1290 BGN ~ 660 EUR 2450 BGN ~ 1250 EUR

 

Записване онлайнЛятно училищее-БюлетинКалендарПолезна информация
Copyright © 2022 ЧСУ "Константин-Кирил Философ".
Всички права запазени.