Медицински грижи

В ЧСУ "Константин-Кирил Философ" има медицински кабинет, оборудван съгласно изискванията на Министерство на здравеопазването. В него има медицинско лице на разположение на учениците.

Училището има медицинско лице на разположение на учениците, което проверява ежедневно здравословното състояние на децата и извършват неотложните дейности по първа помощ.

При постъпване на ученика в училище родителите са длъжни да представят следните медицински документи:

  • Лична здравно-профилактична карта - попълнена от личния лекар;
  • Разрешение за медицински манипулации.

Медицинското лице прави здравно досие на всяко дете. Следи и подсеща за ваксините от задължителния календар, за профилактични прегледи и др. Медицинските лица трябва да бъдат уведомени, ако ученикът не може да приема определени лекарства поради алергии или други причини.

Медицинският кабинет е снабден с медикаменти за първа помощ и за профилактични случаи. Медицинските лица извършват неотложните дейности по първа помощ. Освен тях и всички останали служители и учители са обучени да дават първа медицинска помощ. При необходимост, ученикът се придружава до най-близката болница, разбира се след специално уведомяване на родителите. Лекарства не се дават на учениците без знанието и съгласието на родителите. В случаите, когато ученикът по лекарско предписание трябва да взема лекарства по време на престоя си в училище, родителят следва да се свърже с медицинската сестра и да я уведоми. Родителят предава лекарствата на придружителя в микробуса или на медицинската сестра в училището с писмено обяснение за дозировката и начина на приемане. Лекарствата се съхраняват и дават само от медицинската сестра.

Ако ученикът не се чувства добре и не може да се включи активно в учебния процес, родителите незабавно са уведомени. Когато ученик отсъства поради заболяване, необходимо е училището да бъде уведомено за причината и продължителността на заболяването.

Желателно е ученикът да остане у дома, ако е болен или не се чувства добре.

Всеки ден се извършва проверка за паразити. При откриване на такива, съветваме детето да си остане вкъщи до окончателното им изчистване, за да не се предават на останалите ученици.

 

Допълнителни здравни услуги

ЧСУ "Константин-Кирил Философ" разполага и с логопед, психолог и кенезитерапевт.

На територията на училището се предлага диагностика и терапия на различни логопедични или психологични проблеми.

  • Логопед

ЧСУ "Константин-Кирил Философ" предлага на учениците си възможност да бъдат диагностицирани говорните им и речеви умения чрез коректна диагностика от специалист логопед. Логопедичните затруднения често възпрепястват децата да разкрият своя потенциал. Ето защо качествената работа с логопед-специалист съпътства всеки успешен педагогически модел. Инвестицията в повишаване на възможността на детето да общува е стъпка към успешната му реализация.

Всяка година ученици се преглеждат от логопед и родителите се информират за констатациите на специалиста. На територията на ЧСУ "Константин-Кирил Философ" се предлага диагностика и терапия на всички логопедични проблеми. Ако родителите желаят може да бъде съставена и изпълнена терапевтична програма и да се коригират констатирани нарушения и трудности.

  • Психолог

ЧСУ "Константин-Кирил Философ" предлага на учениците си възможност за диагностика от специалист психолог. Психологичните проблеми възпрепястват социалната реализация на децата и тяхното щастие. Ето защо сериозната работа със специалист психолог съпътства всеки успешен педагогически модел. Инвестицията в повишаване възможността на детето за социална адаптация и личностна изява е инвестиция в психичното му здраве.

  • Кинезитерапевт

ЧСУ "Константин-Кирил Философ" предлага на учениците си възможността да работят със специалист-кинезитерапевт за отстраняване на физически проблеми, от рода на: наднормено тегло, гръбначни изкривявания, травми и рехабилитация. При констатирани гръбначни изкривявания или двигателни проблеми, които могат да се минимизират с двигателна работа с кинезитерапевт, ще уведомим родителите. Ако те желаят, може да бъде съставена и изпълнена двигателна програма, за да се отстранят проблемите. Инвестицията в отстраняване на телесни дефекти на децата е инвестиция в здравето им.

Записване онлайнЛятно училищее-БюлетинКалендарПолезна информация
Copyright © 2022 ЧСУ "Константин-Кирил Философ".
Всички права запазени.