Философия

Ние в ЧСУ "Константин-Кирил Философ" вярваме, че децата са бъдещето на света! Каквото засадим днес това ще отгледаме утре!

Ако детето расте в безопасна и стимулираща среда, то се чувства спокойно и сигурно да създава и съгражда умения, които да му помогнат в живота. Съхранява своята уникалност, дава свобода на фантазията си и разгъща целия си потенциал.

За ККФ е изключително важно да сътворим такъв модел на училищна подготовка, който да извайва с любов и хуманност едно УСПЕШНО ДЕТЕ.

Философията и практиката на модела на ККФ се основават на факта, че ученикът гради модели за разбиране, основаващи се на неговия личен опит от действителността. Нашата програма се основава върху разбирането, че детето стига до новото значение посредством съществуващото вече у него старо познание, което то свързва с новия опит, а за това активно съдействат учебния план и обкръжаващата го среда. От учителя се очаква да прецени знанията на учениците, като подготви подходящите за тази цел дейности, които да провокират свързването на вече съществуващите и новопридобити знания. Децата трябва да имат възможност сами да изпробват и усъвършенстват своя личен процес на усвояване на знания.

 

Лятно училищеЗаписване онлайне-БюлетинКалендарПолезна информация
Copyright © 2021 ЧСУ "Константин-Кирил Философ".
Всички права запазени.