Акредитации

ЧСУ "Константин-Кирил Философ" е вписано в системата на предучилищното и училищното образование с удостоверение №247 на основание Заповед № РД 14-41 на министъра на образованието и науката от 23.07.2019 г.


Записване онлайнЛятно училищее-БюлетинКалендарПолезна информация
Copyright © 2022 ЧСУ "Константин-Кирил Философ".
Всички права запазени.