Подготвителни групи

Предимствата на двуезичното образование

Ако ранните детски години са най-ефикасните и крайно необходими за по-нататъшното развитие на детето, то те са още по важни, когато в тях се овладява повече от един роден език.

Специалистите са открили, че билингвизмът в ранна детска възраст дава на децата редица предимства:

  • развива в по-пълен обем мозъчните полукълба;
  • стимулира интелигентността;
  • осигурява по-ранна училищна зрялост;
  • подтиква към творчество;
  • тласка към по-лесно справяне с училищните дейности;
  • подхранва любознателността;
  • засилва способността за разрешаване на житейски проблеми.

Освен това научаването на втори език става напълно естествено в играта с другите деца и ползите от умственото развитие на детето са очевидни. И ако всичко това ви се вижда малко, изхождайки от билингвизма, овладяването на трети език е лесна задача.

В подготвителните групи следваме метода на потапяне в чуждия език. Децата са потопени в среда, в която се говори само английски език и това им дава възможност да развият познанията си по него, независимо, че вкъщи продължават да обогатяват родния си език.

 

Максимална сигурност

ЧСУ "Константин-Кирил Философ" се опитва да създаде идеалната среда за отглеждане и възпитание на децата от детската градина. Стремежът към максимална сигурност в обстановката е съчетана с идеята за постигане на трайни знания.

Екипът на ЧСУ "Константин-Кирил Философ" вярва, че всяко дете се развива пълноценно, когато е обградено от грижи, обич, доверие и уважение. Заниманията в детската градина са така организирани, че провокират децата да мислят и да творят, да осъзнават и развиват своите дарби и способности, да израстват като активни, отговорни и конкурентноспособни личности.

Ние се стремим детето да се чувства сигурно, обичано и да вярва в средата и на хората, които са около него, да възприема детската градина като разширение на домашното огнище.

 

Социално и личностно развитие

Една от най-важните възпитателни задачи, които трябва да се решат в ранна детска възраст е развитието на социални и личностни умения у децата. В този период се развива езика и способността за общуване, въвеждат се първите математически понятия, задълбочава се познаването и разбирането на заобикалящия ги свят, и се поражда творческото начало. Детето минава през период на бурно физическо развитие. В ЧСУ "Константин-Кирил Философ" детето се радва на грижи за своето физическо, умствено и духовно развитие. То е в сигурна среда. Всички го подкрепят. Има свобода на избор, възможности за инициатива и творчество.


Записване онлайнЛятно училищее-БюлетинКалендарПолезна информация
Copyright © 2023 ЧСУ "Константин-Кирил Философ".
Всички права запазени.