Основното образование в ЧСУ "Константин-Кирил Философ" се основава на:

 • Обхваща деца от 11 до 14 години: от V до VIII клас;
 • Интензивно изучаване на английски език;
 • Високо ниво на общообразователната подготовка;
 • Трайни академични знания, които да са солидната основа на бъдещото развитие;
 • Допълнителни часове по български език и математика;
 • Продължава изучаването на втори чужд език;
 • Методът на активното обучение: ученици са направлявани сами да откриват знанията, работейки самостоятелно или в група по проекти;
 • Цялостно образование, което набляга на значението на артистичните и музикални занимания;
 • Научават се да описват, изследват и организират мисленето си и да спазват крайни срокове;
 • Овладяват различни техники за учене;
 • Компютърно обучение и информатика;
 • Увеличена физическа активност и спортове.

Замисълът на нашите програми е цялостен и се разгръща през годините в цялостен образователно-възпитателен процес, който развива човека интелектуално, личностно, емоционално и подпомага социалното му израстване посредством всички области на знанието, включвайки основните умения за изучаване на езици, хуманитарни науки, математика и изкуства. Чрез съсредоточаване върху динамичната комбинация от знания, умения, независимо критично и творческо мислене и международна толерантност, нашият основен принцип е да възпитаваме активни и отговорни граждани, успяващи в живота във всяка област, с която се захванат.

Записване онлайнЛятно училищее-БюлетинКалендарПолезна информация
Copyright © 2022 ЧСУ "Константин-Кирил Философ".
Всички права запазени.