ОБУЧЕНИЕТО В ПРЕДУЧИЛИЩНИТЕ ГОДИНИ

Намираме се в началото на третото хилядолетие. Футуролози предричат „раждането на новата цивилизация”, но същевременно говорят за страх от вълната на промените, за „шок от бъдещето”, както и за „скритото съкровище” в образованието. Непрекъснато повишаващите се изисквания към съвременния човек пораждат необходимостта от нова образователна стратегия и технология, нов стил на мислене и познание.

Предучилищните години са най-динамичният преходен период в интелектуалното съзряване на децата за развитие на познавателните им възможности. Интелектуалният потенциал на всеки човек е различен и за пълноценното му разгръщане в края на предучилищната възраст са необходими специални грижи за развитие на мисленето, паметта, вниманието, сензомоторните и други познавателни способности. Работата на педагозите и прилагането на система за изпреварващо интелектуално развитие още от ранна детска възраст, подготвя децата за предстоящите учебни задължения. Те стават по-силни, учебните затруднения ще бъдат по-малко, учебните постижения – по-големи, а малките ученици и техните родители – по-уверени и по-спокойни.

Предизвикателствата са действително уникални, а възможностите за развитие на човашката индивидуалност – неограничини. Именно това обуславя небходимостта от все по-пълно разгръщане на потенциалните познавателни сили на човека от най-ранна детска възраст. На преден план излизат сензитивните, когнитивните и мнемическите функции на интелекта и по-конкретно: внимание, възприятия, представи, мислене, въображение, памет и други функционално-поведенчески характеристики на личността, които имат пряко отношение към познавателната дейност. Тя става водеща при прехода от игровата към учебната дейност и обуславя степен на обучаемост на децата и готовността им за училищно обучение.

Записване онлайнЛятно училищее-БюлетинКалендарПолезна информация
Copyright © 2022 ЧСУ "Константин-Кирил Философ".
Всички права запазени.