МОДЕЛ НА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА

Дейностите, предвидени в учебната програма, стимулират бързото и хармонично развитие на детето. Образователният процес при нас е разнообразен и интересен. Стремим се да ангажираме съзнанието и да предизвикаме любознателността на децата и да ги накараме да търсят връзка между живота в детската градина, в къщи, и в света наоколо. Помагайки на детето да направи връзка и да види, че учението е свързано с живота, съграждаме здравата основа за бъдещото образование.

Културно-образователни области

Предмети на български език

1

Роден език

Български език и детска литература

2

Чужди езици

Английски език

3

Математика и

информационни технологии

Математика

Информационни технологии

4

Обществени науки и гражданско и личностно образование

Социален свят

5

Природни науки и екология

Природен свят

6

Изкуства

Игрова култура и пресъздаване

Музика

Изобразително изкуство

7

Бит и технологии

Конструктивно-технически и битови дейности

8

Физическа култура и спорт

Физическа култура и спорт

Записване онлайнЛятно училищее-БюлетинКалендарПолезна информация
Copyright © 2022 ЧСУ "Константин-Кирил Философ".
Всички права запазени.