Оганизация на учебния ден

Учебният ден в ЧСУ "Константин-Кирил Философ" е редуване на различни дейности, в които има време и за учебни занимания, и за извънкласни активности, и за хранене, игра и почивка. Времето така е разпределено, че децата да се чувстват щастливи и да не се отегчават.

Началото на учебните часове е в 8:45ч., като различните класове имат различна продължителност на учебното време, както следва:

клас

продължителност на един учебния час

ПК клас

35 минути

 

 

 

Примерно разпределение на учебния ден

Часове

Занимания

08:00 – 08:45

Прием

08:45 – 10:00

Учебни часове

10:00 – 10:20

Голямо междучасие

10:20 – 11:50

Учебни часове

11:50 – 12:30

Обедна почивка

12:30 – 12:45

Отдих и игри

12:45 – 14:45

Учебни часове / Самоподготовка

14:45 – 15:00

Следобедна закуска

15:30 – 16:3 0

Учебни часове

16:3 0 - 17:00

Предаване на децата

 

Между 10.00 ч. и 10.20 ч., в зависимост от класа, учениците имат голямо междучасие със сутрешна лека закуска, след което излизат на двора за игри.

Обядът е от 11.50 до 12.30 в зависимост от класа. Свободно време и игри на двора.

След като обядът приключи, учениците имат време за игри и храносмилане. По-нататък, денят им продължава с учебни часове или часове по самоподготовка. По време на самоподготовката учениците работят самостоятелно, наблюдавани от учител, подготвят уроците си за следващия ден или довършват задачи от настоящия.

След приключване на самоподготовката, учебният ден продължава с извънкласни занимания. След тях учениците се приготвят за края на учебния ден. Учебният ден приключва в 16:30 ч. Вземане на децата от родителите се извършва до 17 ч.

Докато изчакват родителите си децата играят на открито или закрито (в зависимост от атмосферните условия) в присъствието на дежурен учител.

Родителите могат да изберат за децата си извънкласни занимания, които са по график. Всеки ден има по две сесии извънкласни дейности:

Часове Извънкласни занимания

15:30 – 16:30

Извънкласни занимания
16:3 0 - 17:30 Извънкласни занимания

Извънкласните занимания, свързани с излизане извън училищната сграда, такива като плуване, голф и езда да се смятат за два часа: от 15:30 до 17:30ч.

Записване онлайнЛятно училищее-БюлетинКалендарПолезна информация
Copyright © 2022 ЧСУ "Константин-Кирил Философ".
Всички права запазени.