За да кандидатства Вашето дете в ЧСУ "Константин-Кирил Философ", е необходимо да:

 • Подадете формуляр за кандидатстване;

Подготвителна група

Децата, навършващи 5 години в годината на кандидатстването, могат да влязат в подготвителна група на ЧСУ "Константин-Кирил Философ". За тази цел, родителите трябва да подадат:

 • заявление за записване - типов формуляр, предоставен от училището;
 • Акт за раждане - копие;

При наличие на свободно място се насрочва среща с родителите в удобно за тях време да посетят училището. Родителите провеждат индивидуален разговор с директора, а тяхното дете се среща с нашия психолог.

При задоволителна оценка от страна на психолога детето бива прието. След като родителите получат уведомление за приемане на детето, трябва да представят необходимите документи за записване и да платят входящата такса.

Необходими документи за записване в подготвителна група на ЧСУ "Константин-Кирил Философ":

 1. Договор за записване (предоставя се от училището);
 2. Документ за платена входяща такса;
 3. Снимка (формат за паспорт) - 1 бр.;
 4. Копие от Акта за раждане на детето;
 5. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
 6. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
 7. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
 8. Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето, съгласно изискванията на Наредба N 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България. (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);
 9. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болни;
 10. Данни за личния лекар.
Записване онлайнЛятно училищее-БюлетинКалендарПолезна информация
Copyright © 2022 ЧСУ "Константин-Кирил Философ".
Всички права запазени.