Особености на учебния план:

Учебната програма следва държавните образователни изисквания на Министерство на образованието и науката на Р България и учебният план на ЧСУ "Константин-Кирил Философ" одобрен от МОН. В края на курса на обучение, нашите ученици със сигурност ще знаят двата езика като родни, а третият, който започват да изучават в началното училище, ще бъде също на много високо ниво.

В учебния план са предвидени допълнителни часове и по математика, защото математиката е онази наука, която развива въображението, логическото и абстрактно мислене у хората, а те са необходими елементи за всички области на живота. Ние подхождаме индивидуално към всяко дете за овладяване на математическите понятия, така че да ги разбере и запомни, и да е щастливо от постигнатите успехи. При нас математиката е любимо занимание.

Децата научават чрез експерименти обществените и природни науки. Изследователският метод е водещият в изграждане на трайни знания и умения. Ролята на учителя е да организира новия опит и да поощри новаторските идеи у децата – това е основното в процеса на придобиване на знания и формиране на понятия.

Чрез увеличаване часовете по изкуства и физически активности, нашата цел е да създадем здрави и физически и духовно личности със самочувствие и увереност в себе си, които уважават чуждото мнение и се справят с несгодите на живота.

 

Изучавани предмети

 • Български език и литература
 • Математика
 • Човек и родина
 • Човек и общество
 • Човек и природа
 • Музика
 • Изкуства
 • Информационни технологии
 • Бит и технологии
 • Физическа култура и спорт
 • Чужди езици:
  • 1ви чужд език: Английски
  • 2ри чужд език: Испански, Френски, Немски или Руски.
Записване онлайнЛятно училищее-БюлетинКалендарПолезна информация
Copyright © 2022 ЧСУ "Константин-Кирил Философ".
Всички права запазени.