Изучавани предмети

 • Български език и литература
 • Математика
 • История и цивилизация
 • География и икономика
 • Музика
 • Изкуства
 • Информационни технологии
 • Бит и технологии
 • Физическа култура и спорт
 • Чужди езици
  • 1ви чужд език: Английски
  • 2ри чужд език: Испански, Френски, Немски или Руски.

В прогимназията всички преподаватели са специалисти по предметите, които преподават. Нашата цел е да предложим на ученика пъстра палитра от дисциплини, така че да получи по-цялостно образование. През този етап започва предметът „Информатика” и трети чужд език. Освен това се преподават предмети като: Физическо възпитание, Музика, Изкуство, Математика, Природни науки (Физика, Химия и Биология), Български език и литература, Английски език и литература, История и География, и др...

Лятно училищеЗаписване онлайне-БюлетинКалендарПолезна информация
Copyright © 2020 ЧСУ "Константин-Кирил Философ".
Всички права запазени.