Такси

Записванията за учебната година 2021 - 2022 са отворени!

ТАКСИ НА ЧСУ "КОНСТАНТИН-КИРИЛ ФИЛОСОФ" 
ЗА УЧЕБНАТА ГОДИНА 2021 - 2022

ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН

ВХОДЯЩА ТАКСА

ТРИ ВНОСКИ

СРОЧНИ ВНОСКИ

ГОДИШНА ТАКСА

3 вноски

2 вноски

1 вноскa

Начално училище

ПГ1 и ПГ2

€ 500

€ 1500

€ 2100

€ 4000

І - IV клас

€ 500

€ 1560

€ 2230

€ 4200

Прогимназия

V - VІІІ клас

€ 600

€ 1600

€ 2280

€ 4300

 

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ:

1.   Такси за обучение

Учебните такси са обявени в eвро. Отнасят се за една учебна година.

Таксата за обучение включва:

Целодневно обучение на ученика, съгласно седмичното разписание на съответната възрастова група (от 8.30  до 17.30ч. ) и календара на училището (от 15 септември 2021 г. до 15 юни 2022 г.), с изключение на ваканциите;

 • Силен акцент върху компютърната грамотност;
 • Високо ниво на общообразователна подготовка;
 • Интензивно изучаване на английски / испански език;
 • Допълнителни часове по български език и литература и развитие на умения за творческо писане;
 • Задълбочено изучаване на математика и ментална математика;
 • Подготовка за математически състезания;
 • Първото дигитално училище в България - всяко дете от I до ХII клас с Хромбук;
 • Широко застъпени са конструиране и инженерство, чрез ЛЕГО обучение и РОБОТИКА;
 • Развитие на личностни и социални компетентности;
 • Разнообразни занимания по изкуства и спорт;
 • Изграждане на здравословни навици;
 • Възпитаване в Родолюбие. България е важна за нас!
 • Допълнителните предмети, включени в седмичната програма;
 • Училищната застраховка.
 • Извънучилищни посещения, свързани с учебния материал (посещения на изложби, музеи, исторически паметници, държавни институции и културно-исторически забележителности, театрални постановки, концерти и киноспрожекции);
 • Задължителните учебни пособия, тетрадки и помагала;
 • Учебници, тетрадки и други необходими материали, било то хартиени или дигитални (предоставени за ползване за учебна година);
 • Ежедневна медицинска грижа;
 • Училищен психолог;
 • Ресурсен учител за даца със СОП;
 • Революционна STEM програма;
 • Развитие на меки умения у учениците, съответстващи на 21ви Век

1. ВХОДЯЩАТА ТАКСА се плаща еднократно, при първоначално записване на детето! Смисълът й е запазване на място.

2. Видът на вноската (трикратна, срочна или годишна) е по избор на родителите.
2.1. Ако изберете плана на трикратни такси, вноските са както следва:

Образователна степен

Първа вноска

Втора вноска

Трета вноска

30 юни 2021 г.

30 Ноември 2021 г.

28 Февруари 2022 г.

ПГ 1 и ПГ 2

1500

1500

1500

І - IV клас

€ 1560

€ 1560

€ 1560

V - VІІІ клас

€ 1600

1600

1600

 

2.2. При срочни вноски, датите на таксите са:

Образователна степен

Първа вноска

Втора вноска

30 юни 2021 г.

31 Януари 2022 г.

ПГ 1 и ПГ 2

2100

2100

І - IV клас

€ 2230

€ 2230

V - VІІІ клас
2280 2280

2.3. Ако изберете да платите една цялостна вноска, тя се плаща преди започване на учебната година до 30 юни 2021 г.

3. Училището предоставя транспортна услуга от дома до училището и обратно. Услугата се отнася за София-град.

4. Извънкласните дейности се заплащат авансово на всеки два месеца.

ККФ предлага богат избор от извънкласни занимания, които покриват следните области: Спортове, Творчество, Музика и танци, занимания STEM и Езици.
Извънкласните занимания се избират през месец септември и започват от месец октомври. Веднъж заявена услугата се отнася за цялата учебна година! Извънкласните занимания могат да бъдат заплащани на една, две или три вноски.
Смяна на извънкласно занимание може да се прави с изтичане на период, за който е заплатено. Отказване от извънкласно занимание не предполага връщане на заплатената за него сума за съответния период.
Индивидуални извънкласни или допълнителни учебни занимания също се заплащат на индивидуален принцип.
ККФ предлага КЛУБОВЕ, които са безплатни и ще развиват различни умения у децата. Те са спортни дейности, творчески или развиващи личностните умения.


5. Учебно време: от 8:30 до 17.00ч.


6. Учебната година е от 15и Септември 2021 г. до 15и Юни 2022 г.

 

Постъпване по време на учебната година

Учебните такси по време на учебната година са в съответствие на оставащите седмици на учебната година.

 

Отстъпки върху учебни такси

Отстъпки се предлагат на семейства с повече от едно дете в училището.

Предлага се отстъпка от 5% за второ дете и отстъпка от 10% за трето и всяко следващо при повече от три деца в училището.

 

Начини на плащане

Плащанията могат да бъдат направени в брой или чрез банков превод. Плащането в брой се извършва в административния отдел на училището.

Проформи фактури за дължимите суми се изпращат 1 месец преди срока за плащане. При направено плащане, може да се изиска фактура. Седмицата преди изтичане на крайният срок за плащане се изпраща напомнящ имейл.

Когато не се спазват сроковете на плащанията изпраща се напомнящ мейл.

 

Такса за храна - по желание

Таксата за храна включва три хранения на ден – закуска, обяд и следобедна закуска.

Такса храна на 3 вноски

Такса храна на 2 вноски

Годишна такса храна
590 BGN ~ 300 EUR 840 BGN ~ 430 EUR 1570 BGN ~ 800 EUR

 

Униформи

Носенето на униформи в училище е задължително. БОНИТА СТИЛ ЕООД е производител на униформите на учениците от ЧСУ „Константин-Кирил Философ“.

 

Контакти на БОНИТА СТИЛ ЕООД:

 

гр. София, п.к. 1303, ул. „Овче поле“ 122, ет. 2

тел: 02 891 39 94, 02 931 48 74

моб. Тел: 0889 31 91 30

имейл: office@bonitastyle.com

уеб страница: www.bonitastyle.com

 

Препоръчителен набор от части на униформата: 2 фланелки “Ла Коста” с къси ръкави, две фланелки с дълги ръкави, две фланелки с къси ръкави за физическо възпитание, едни панталони, едни шорти, един комплект за физическо възпитание и една пола (за момичетата). По желание, гуменки, чорапи и др.

Лятно училищеЗаписване онлайне-БюлетинКалендарПолезна информация
Copyright © 2021 ЧСУ "Константин-Кирил Философ".
Всички права запазени.