Условия за прием

Подготвителната група

Децата, навършващи 5 или 6 години в годината на кандидатстването, могат да влязат в подготвителната група. За тази цел родителите трябва да подадат:

При наличие на свободно място се насрочва среща с родителите в удобно за тях време да посетят училището. Родителите провеждат индивидуален разговор с директора, а тяхното дете се среща с нашия психолог.

При задоволителна оценка от страна на психолога детето се приема. След като родителите получат уведомление за приемане на детето, трябва да представят необходимите документи за записване и да платят входящата такса.

Първи клас

Децата, кандидатстващи за 1ви клас на ЧСУ "Константин-Кирил Философ" е желателно да са завършили подготвителна група.

Родителите, чиито деца кандидатстват за началното училище, трябва да подадат:

  • формуляр за записване - типов формуляр, предоставен от училището
  • акт за раждане;
  • удостоверение за завършен предучилищен клас;

При наличие на свободно място се насрочва среща с родителите в удобно за тях време да посетят училището. Родителите провеждатиндивидуален разговор с директора, а тяхното дете се среща с нашия психолог.

При задоволителна оценка от страна на психолога детето се приема. След като родителите получат уведомление за приемане на детето, трябва да представят необходимите документи за записване и да платят входящата такса.

 

Втори, Трети и Четвърти клас

Деца, кандидатстващи за началното училище на ЧСУ "Константин-Кирил Философ" , е желателно да са учили в училище с преподаване на английски език поне една година преди постъпването си. На този етап от тях се очаква да могат да четат и пишат на английски език.

Родителите, чиито деца кандидатстват за началното училище, трябва да предадат:

  • формуляр за записване - типов формуляр, предоставен от училището
  • акт за раждане;
  • удостоверение за преместване;

При наличие на свободно място се насрочва среща с родителите в удобно за тях време да посетят училището. Родителите провеждатиндивидуален разговор с директора, а тяхното дете се среща с нашия психолог.

При задоволителна оценка от страна на психолога детето се приема. След като родителите получат уведомление, че детето е прието, трябва да представят необходимите документи за записване ида платят входящата такса.

Лятно училищеЗаписване онлайне-БюлетинКалендарПолезна информация
Copyright © 2021 ЧСУ "Константин-Кирил Философ".
Всички права запазени.