Условия за прием

Отворен прием за учебната 2023-2024 година - срокове и условия: ТУК

Подготвителен клас

Децата, навършващи 5 или 6 години в годината на кандидатстването, могат да влязат в подготвителен клас. За тази цел родителите трябва да подадат:

При наличие на свободно място се насрочва среща с родителите в удобно за тях време да посетят училището. Родителите провеждат индивидуален разговор с консултата по прием на училището.

След като родителите получат уведомление за приемане на детето, трябва да представят необходимите документи за записване и да платят входящата такса.

Първи клас

Децата, кандидатстващи за 1ви клас на ЧСУ "Константин-Кирил Философ", трябва да са завършили подготвителна група.

Родителите, чиито деца кандидатстват за началното училище, трябва да подадат:

  • формуляр за записване - типов формуляр, предоставен от училището
  • акт за раждане;
  • удостоверение за завършен предучилищен клас;

При наличие на свободно място се насрочва среща с родителите в удобно за тях време да посетят училището. Родителите провеждат индивидуален разговор с консултанта по прием в училището.

След като родителите получат уведомление за приемане на детето, трябва да представят необходимите документи за записване и да платят входящата такса.

 

Втори до Седми клас

Деца, кандидатстващи за началното и основното училище на ЧСУ "Константин-Кирил Философ" , е желателно да са учили в училище с преподаване на английски език поне една година преди постъпването си. На този етап от тях се очаква да могат да четат и пишат на английски език.

Родителите, чиито деца кандидатстват за началното и основното училище, трябва да предадат:

  • формуляр за записване - типов формуляр, предоставен от училището
  • акт за раждане;
  • удостоверение за преместване;

При наличие на свободно място се насрочва среща с родителите в удобно за тях време да посетят училището. Родителите провеждат индивидуален разговор с консултанта по прием в училището.

След като родителите получат уведомление, че детето е прието, трябва да представят необходимите документи за записване ида платят входящата такса.

 

Осми клас

Деца, кандидатстващи за средното училище на ЧСУ "Константин-Кирил Философ" с прием след 7 клас, кандидатстват след полагане на задължителните изпити НВО - Национално въшно оценяване след 7 клас по български език и математика.

Родителите, чиито деца кандидатстват за средното училище, трябва да предадат:

  • формуляр за записване - типов формуляр, предоставен от училището и наличен на сайта
  • акт за раждане;
  • удостоверение за завършен седми клас и основно образование;
  • резултати от положените изпити - НВО по български език и математика

При наличие на свободно място се насрочва среща с родителите в удобно за тях време да посетят училището. Родителите провеждат индивидуален разговор с консултанта по прием в училището.

След като родителите получат уведомление, че детето е прието, трябва да представят необходимите документи за записване ида платят входящата такса.

Записване онлайнЛятно училищее-БюлетинКалендарПолезна информация
Copyright © 2023 ЧСУ "Константин-Кирил Философ".
Всички права запазени.