Документи за прием

Документи, необходими за записване на дете в ЧСУ "Константин-Кирил Философ"

1. ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

2. Договор за записване (предоставя се от училището);

3. Документ за платена входяща такса;

4. Снимка (формат за паспорт) - 1 бр.;

5. Акт за раждане - копие;

6. Здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар;

7. Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето, съгласно изискванията на Наредба N 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България. (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);

8. Данни за личния лекар;

9. Удостоверение за завършен предучилищен клас (за прием в първи клас);

10. Удостоверение за преместване (за прием след първи клас).

Лятно училищеЗаписване онлайне-БюлетинКалендарПолезна информация
Copyright © 2021 ЧСУ "Константин-Кирил Философ".
Всички права запазени.