Образователен проект

Образователният проект на ЧСУ "Константин-Кирил Философ" е „холистичен” (идва от гръцки език holos = „цял, цялостен, интегрален”). Холизмът разглежда всяко явление като уравновесена, саморегулираща се цялостна система. Холистичният подход се стреми да разбере как частите на цялото са взаимозависими и как си влияят една на друга.

Според холистичния подход активното сътрудничество на детето в процеса на ученето е от съществено значение за крайния резултат. Образователният проект на ЧСУ "Константин-Кирил Философ" се насочва към детето и обединява шест основни насоки. Ние го представя като геометричната фигура, кръг, в която се вписва личния образователен проект на всеки един ученик и в центъра на кръга е Негово Величество Детето.


 


 • Подходящ климат
 • Идеи и приоритети
 • Етични принципи
 • Методика
 • Образователни ценности
 • Резултати

 

 

 

Изследването на изображението може да започне от която и да е страна на кръга. Искаме да наблегнем на този образ. Това е единствената фигура, в която нито една от страните не е по-значима от другите. И в която всички страни си взаимодействат.

 • Изхождайки от критичния мироглед на хуманистичните идеали, които се основават на стремежа към по-добър свят, ние създаваме ефективна среда, която мотивира и дава възможност, всеки ученик да даде най-добрите резултати, на които е способен.
 • За да се постигне това се използват дидактическите методи на активното обучение.
 • Ученикът е главният герой! Образователният проект на всяко дете стои в центъра на кръга като се вижда влиянието и резултата от въздействието на всеки един от изброените фактори. Ученикът трябва сам да открие научната истина, творчеството и естетиката. Той напредва с най-добрия темп, на който е способен и за да се постигне това, училището прилага гъвкави подходи, програми, групи и материали и най-подходящите техники и материална база за това.
 • ЧСУ "Константин-Кирил Философ" се фокусира върху образование, ориентирано към успешното бъдеще, в двойния смисъл: от една страна добра реализация на човека в обществото, в което живее и от друга страна възможност да разбира това общество така, че да може да го променя и подобрява.
 • ЧСУ "Константин-Кирил Философ" подкрепя демократични и хуманистични ценности, които формират един действащ морал. Ние трябва да създадем усещането, че изследваме действителността от книгите и за тази цел е хубаво да бъдем самостоятелни, творчески настроени и отворени към света, който ни заобикаля.


Записване онлайнЛятно училищее-БюлетинКалендарПолезна информация
Copyright © 2022 ЧСУ "Константин-Кирил Философ".
Всички права запазени.