Идеи

Източници на идеи и приоритети

ЧСУ "Константин-Кирил Философ" черпи вдъхновение от три източника:

 • Всеобщата декларация за правата на човека” за идеи като: равни права, зачитане на плурализма и пр..
 • Идеята за свободното образование: любов към свободата, активно обучение…
 • Ренесансовата и Просвещенска европейска мисъл: хуманистичните идеи, рационализма, критичното мислене, стремежът към знание.

В тълкуването на тези три източника, ЧСУ "Константин-Кирил Философ" формулира приоритетите и целите си както следва:

 • Стремеж към добре свършена работа
 • Научен подход
 • Самоуважение и уважение към другите
 • Толерантност
 • Свободно образование
 • Равни права
 • Отговорност
 • В крак с времето и образование за бъдещето
 • Желание за усъвършенстване на света към по-добро
 • Чувство за национална идентичност и културна принадлежност

В хуманистичния си характер нашата педагогика разполага всички елементи на дидактиката около „Ученика”, за да постигне той максимума в своето личностно развитие и щастие - цели, които съвпадат и се отнасят за всички страни на образователния процес.

Лятно училищеЗаписване онлайне-БюлетинКалендарПолезна информация
Copyright © 2020 ЧСУ "Константин-Кирил Философ".
Всички права запазени.