Етични принципи

Етични принципи

Подходящият климат в училището се създава на основата на два фактора:

  • действащите правила, които уреждат ежедневното функциониране на училището, т.е. как правим нещата, изключва всякакви награди, наказания или конкуренция;
  • познаване и прилагане на някои морални и поведенчески ценности и личностни качества, които са:

МОРАЛНИ ДОБРОДЕТЕЛИ:

Еднаквост между половете

Уважение

Толерантност

Демократично отношение

Зачитане на идеологии и религиозни чувства.

ПОВЕДЕНЧЕСКИ ЦЕННОСТИ

Отговорност

Самостоятелност и самоконтрол

Усилие и постоянство

Съчувствие към другите

Работа в екип

ЛИЧНОСТНИ КАЧЕСТВА

Интелектуално любопитство

Творчество

Стремеж към добре свършената работа

Естетически вкус

Здравословен начин на живот

ЧСУ "Константин-Кирил Философ" създава толерантна и приятелска атмосфера, която подхранва у учениците свободен дух и стремеж към развитие.

Лятно училищеЗаписване онлайне-БюлетинКалендарПолезна информация
Copyright © 2020 ЧСУ "Константин-Кирил Философ".
Всички права запазени.