Климат

Днешните деца са утрешната цивилизация. Децата не могат да се справят с обкръжаващата го среда и нямат реални възможности за това. Те се нуждаят от любов и от помощ, за да се справят.

В известен смисъл, детето е като празен лист хартия, но за разлика от хартията, едно дете може да започне да пише и то е склонно да напише това, което вече е било написано.

Пътят към щастието минава през обичането и помагането на децата от най-ранно детство до прага на зрелостта.

 

Климат и обстановка

ЧСУ "Константин-Кирил Философ" създава подходящ климат на сигурност и доверие за развитие на децата, в който се различават следните особености:

  • Физическа сигурност: Учителите ни се грижат за учениците и възпитават по-големите да са внимателни към по-малките. Те не само преподават, а и съжителстват, подпомагат и защитават децата.
  • Емоционална сигурност: учениците се обучават в морални ценности и в разбиране на възрастните и на заобикалящия ги свят.
  • Доверие към средата и вяра в себе си: чрез индивидуалния подход към всеки ученик ние поощряваме качества като самоуважение, отстояване на собствено мнение, толерантност към другите и в същото време развиваме всички културнообразователни области, защото те гарантират големия личен успех на учениците.

Нашите усилия са насочени към поддържане в училището обстановка на дисциплинирана творческа работа, реализираща се в среда на спокойни човешки взаимотношения.

 

Човешки взаимоотношения

В ЧСУ "Константин-Кирил Философ" наред с интелектуалните постижения, системно се изграждат и насърчават хармонични взаимоотношения, както между ученици и учители, така и между самите ученици.

Като зачитаме свободата на вярванията, възпитанието ни се обляга на вечни общочовешки ценности.

Дисциплината в училището зачита и уважава личното достойнство на ученика и осигурява добро социално адаптиране в колективна среда.

Изхождайки от убеждението, че родителите са основно отговорни за възпитанието на децата си, стремим се да ги вдъхновим с образователните принципи на ЧСУ "Константин-Кирил Философ" и всички заедно да работим за бляскавото бъдеще на децата.

Лятно училищеЗаписване онлайне-БюлетинКалендарПолезна информация
Copyright © 2020 ЧСУ "Константин-Кирил Философ".
Всички права запазени.