Методика

Активно обучение

Следваме принципите на активното обучение, в което основна роля играе изследователската работа на детето. Целта е да се провокира интерес към заобикалящия го свят, който подхранва любопитството да узнаеш.

Активното обучение е процес, който се основава на следните принципи:

  • научаване чрез правене
  • научаване чрез откриване на живота
  • научаване чрез изследване

Ние се опитваме да създадем усещането, че изследваме действителността от книгите и за тази цел е хубаво да бъдем самостоятелни, творчески настроени и отворени към света, който ни заобикаля.

Действията на преподавателите възпроизвеждат работа в екип, в който учители и ученици работят заедно.

Учениците работят по проекти, създават книги, а чрез експериментите в в лабораторията по природни науки откриват и пресъздават науката. Тези общи принципи се прилагат активно в процеса на планиране, обучение и оценка на наученото.

Планиране

Целите се формулират по приоритети, по толкова разнообразен и атрактивен начин, че да поддържат мотивацията. Програмата е амбициозна, в своите цели, тъй като трябва да осигури безпроблемен достъп на учениците до български и чуждестранни университети. За да изпълним тази философия, нашата учебна програма е по-обхватна от препорачителната.

 

Учебен процес

Учителите реализират на практика стратегията за активното обучение. Учениците са главните герои на собствения си учебен процес. Подкрепяни, ръководени и насочвани от учителите, те откриват, изследват и създават.

Учебният процес е съвсем ясен: учители и ученици знаят подробно целите, които трябва да постигнат в процеса на наблюдение и анализ, който следва начините на обучение или техниките за учене, които се използват, както и процедурите за оценяване, които ще се прилагат. Всичко това е точно дефинирано и ясно определено.

В идеята за активно усвояване на знания се вплитат специфичните национални изисквания. Учебната програма включва основните културнообразователни области. Всяка културнообразователна област осигурява взаимна връзка между отделните учебни предмети. (Фигура 1)

Философията и практиката на модела на ЧСУ "Константин-Кирил Философ" се основават на факта, че ученикът гради модели за разбиране, основаващи се на неговия личен опит от действителността. Нашата програма се основава върху разбирането, че детето стига до новото значение посредством съществуващото вече у него старо познание, което то свързва с новия опит, а за това активно съдействат учебния план и обкръжаващата среда. От учителя се очаква да прецени знанията на учениците, като подготви подходящите за тази цел дейности, които да провокират свързването на вече съществуващите и новопридобити знания. Децата трябва да имат възможност сами да изпробват и усъвършенстват своя личен процес на усвояване на знания.

Лятно училищеЗаписване онлайне-БюлетинКалендарПолезна информация
Copyright © 2020 ЧСУ "Константин-Кирил Философ".
Всички права запазени.