Ценности

Образование ориентирано към успешно бъдеще

ЧСУ "Константин-Кирил Философ" поставя умишлено сред целите на своя собствен образователен модел образование към бъдещето, в двойния смисъл:

• от една страна добра реализация на човека в обществото, в което живее;
• от друга страна възможност да разбира това общество така, че да може да го променя и подобрява.

Желанието ни е учениците да изградят необходимите качества за бъдещата си професионална реализация и отговорности на зрели хора. Стремим се да създадем способност у децата да развият собствени критерии и да вземат сами решения в отговор на житейските ситуации, с които се сблъскват. Тези способности ще им дадат възможност да управляват информацията от околния свят и да я използват в своя полза. ЧСУ "Константин-Кирил Философ" създава хора, способни да се адаптират към променящия се свят.

 

Образователни ценности

Най-важните ценности на образователния проект на ЧСУ "Константин-Кирил Философ" са:

 • Обучение, ориентирано към бъдещето, както от гледна точка на бъдещата реализация на децата в живота, така също и провокиране у тях на стремеж към промяна на света към по-добро;
 • Непрекъснато развиващо се училище, отворено за творчество и иновации;
 • Училище, обърнато към плурализма на европейските култури и географското, регионално, историческо и етнокултурно многообразие;
 • Училище, отворено за идеите на Европейския съюз и глобализацията на международната общност;
 • Училище, отворено към обмен, сътрудничество, работа в екип, пряко или чрез Интернет, на различни езици и с деца от различни страни и региони.
 • Връзка с живия живот, а не само с книгите;
 • Училище, с организация, която включва високо интелектуален човешки ресурс от учители и ученици;
 • Образование, реализиращо идеята от радост към щастие;
 • Насърчаване на самостоятелността и личния ентусиазъм;
 • Удовлетворение от радостта в живота, любовта, работата, науката и добре свършената работа;
 • Творчески подход;
 • Лидерски дух;
 • Интелектуална и емоционална връзка между училището и семейството;
 • Възпитание в дух на демократични ценности;
 • Любов към свободата;
 • Зачитане на многообразието и плурализма.
Лятно училищеЗаписване онлайне-БюлетинКалендарПолезна информация
Copyright © 2020 ЧСУ "Константин-Кирил Философ".
Всички права запазени.