Резултати

Оценяване

Оценяването е непрекъснат процес. Неговата цел е да установи нивото на ефективност на емоционалните и образователни задачи: да се вземе решение относно кои гъвкави елементи да се приложат, за да се нюансира персонифицирания проект на обучение и най-вече да се изгради доверие у учениците. Това е отговорност на всички преподаватели. Понякога вземат системно участие учители от по-предишни етапи, за да се разбере по-добре ученика. Събираме мнения и от семейството и училището носи отговорността си в процеса на възпитание. Следователно не е просто сбор от отделните гледни точки, а систематичен процес.
Оценката, както вече се спомена, съчетава различни аспекти: академични, образователни, творчески, развитие на личността и личен успех.

 

Външни изпити

Училището участва в различни „външни изпити" (олимпиади, конкурси, национални оценявания и т.н.). Оценката, както вече се спомена, съчетава различни аспекти: академични, образователни, творчески, развитие на личността и личен успех.

 

Българска образователна система

Обучаващите се по българската образователна система имат външно оценяване през всяка учебна година след IV клас.

Клас Външeн изпит

Изпитни предмети

ІІІ и IV клас Удостоверение на начално образование
 • Български език
 • Математика
 • Човек и природа
 • Човек и общество
V, VI и VІІ клас Външно оценяване
 • Български език
 • Английски език
 • Математика
 • Човек и природа
 • География
 • История
VII клас Удостоверение за основно образование
 • Български език
 • Английски език
 • Математика
 • Гражданско образование
 • Природни науки
XII клас Диплома за средно образование

Матури по два предмета

Изпитите се провеждат в училището и се предават на Министерство на образованието и науката за проверка и оценка. Резултатите на тези изпити са ориентир за нивото на нашите ученици.

 

Изпити по английски език към Cambridge International Examinations

Клас

Външен изпит

Изпитни предмети

V клас

Primary Achievement Test

 • English
 • Mathematics
 • Science

VIIІ клас

First Certificate of English

 • English

 

 


Лятно училищеЗаписване онлайне-БюлетинКалендарПолезна информация
Copyright © 2020 ЧСУ "Константин-Кирил Философ".
Всички права запазени.