Изкуства

След като се наобядват, децата се отдават на изключително приятни и забавни творчески дейности. Арт академията развина уменията в областта на различни видове изкуства. Учениците имат всекидневно по две занимания по различни изкуства:

  • приложни изкуства
  • музика
  • танци

Музика

Заниманията по музика включват запознаване с различни музикални инструменти, вокална техника и изпълнение на музикални произведения.

Децата открито се забавляват в часовете по музика, като разгръщат своя потенциал и талант.

ТанциВ детската възраст танцът е един от най-градивните елементи, защото създава усет към ритъм и мелодия, гради моториката на крайниците, осигурява координирани движения, поражда любов към красивото и изящното, пробужда естетически ценности. Спортът паралелно с това извайва стройна фигура и борбен дух, усещане за колективност, спортна воля за постигане на най-доброто, доблестно приемане на пораженията, стремеж към съвършенство. В учебната програма са предвидени модерни танци.

Приложни изкуства

Програмата по приложни изкуства е разнообразна и включва работа както с различни материали, така и запознаване с различни техники в изобразителното изкуство и приложните изкуства. Децата сътворяват изключителни творби, които след това отнасят вкъщи и пазят красив спомен от своето преживяване в лятното ни училище.

Заниманията се провеждат в специализиран кабинет по изобразително изкуство.

Записване онлайнЛятно училищее-БюлетинКалендарПолезна информация
Copyright © 2022 ЧСУ "Константин-Кирил Философ".
Всички права запазени.