Блог

Въвеждане на децата от начален курс в PYP обучение – тема: "Как работи светът"

21 Ное 2023

Часовете по "Родинознание" се превърнаха в есенна картина от пъстри цветове от есенни листа, сезонни зеленчуци и плодове. В часа при мис Маги, децата имаха задача да подготвят есенни картини от паднали листа и да разкажат какво са направили.

Децата имаха задача също да определят и кои са сезонните зеленчуци и плодове и да ги посочат. Накрая учениците ги поставиха на табла, които се отнасят за промените през есента.

От тази година, ЧСУ „Константин-Кирил Философ“ спазва модел за обучение PYP, който е създаден с цел развиване на учениците в интелектуално, личностно, емоционално и социално отношение. PYP предоставя холистично образование, което подготвя учениците за успешно справяне с предизвикателствата на глобалното общество.

Ключови принципи на PYP обучението:

  1. Интернационализъм: IB се стреми към развитие на междукултурно разбирателство и уважение, насърчавайки учениците да бъдат граждани на света.
  2. Цялостно образование: Обхваща широк спектър от дисциплини, включително наука, математика, изкуство, езици и други, с цел формиране на комплексно мислещи личности.
  3. Личностно развитие: Учениците се насърчават да развиват своите умения, творчески способности и социални умения.

ЧСУ "Константин-Кирил Философ" е кандидат-училище* за Primary Years Programme (PYP) на International Baccalaureate (IB) и очаква оторизация

IB училищата споделят обща философия – за подобряване на преподаването и ученето в разнообразна и приобщаваща учебна среда. IB училищата предоставят предизвикателни, висококачествени програми за международно образование.

*Само училища, упълномощени от IB, могат да предлагат някоя от четирите академични програми: PYP, MYP, DP или CP. Статусът на кандидат-училище за програмата PYP не дава гаранция, чe училището ще бъде оторизирано. За допълнителна информация относно IB и неговите програми посетете www.ibo.org

Show menu