Календар

Посещение на театър

07 Дек 2023

„Отвъд мрежата“ е авторски мултижанров спектакъл със социална насоченост. Изследва влиянието на дигиталното съдържание върху живота, развитието и вътрешния свят на съвременния човек. Къде е границата между нормалното потребление и зависимост? Как и кога губим себе си? "Ако аз не съм себе си, то тогава кой ще бъде мен? Мен не съществува и мен го няма."

"Отвъд мрежата"

Авторски мултижанров спектакъл по идея на Диана Досева

Show menu