Мисия

Основната цел на нашия образователен модел е да дадем на нашите възпитаници качествено съвременно образование, което да съчетава в себе си високите европейски образователни стандарти с българските държавни образователни изисквания. Стремим се да изграждаме конкурентни личности, които в уютна училищна среда да развият своите компетентности, таланти и да израстнат като активни млади хора.

Основни приоритети:

 • Поставяме индивидуалността на ученика в центъра на образователно-възпитателния процес;
 • Осигуряваме необходимото равнище на общообразователна подготовка на учениците, за да бъдат успешни в живота;
 • Предлагаме отлична езикова и писменна грамотност на родния български език;
 • Гарантираме овладяването на английски / немски език не само като средство за общуване, познание, творчество и изява, но и като начин учениците да бъдат конкурентноспособни, както в Европа, така и по света;
 • Изграждаме у учениците чувство за идентичност и културно самосъзнание, чрез уроците по Родолюбие;
 • Стимулиране на любознателността чрез задаването на въпроси, развитие на откривателски дух и удовлетвореност от учебния процес;
 • Възпитаване във вяра в собствените сили и възможности;
 • Развитие на умения за работа в екип, въображение и творчество;
 • Развитие на умения за учене и овладяване на знания, индивидуално или групово, и да прилагат тези знания в широка палитра от области;
 • Формираме бъдещи граждани с богата обща култура, които разбират и уважават себе си, като зачитат националните и общочовешки ценности;
 • Развиваме физическото здраве на децата през целия образователен период чрез организирането на разнообразни спортни занимания.
Записване онлайнЛятно училищее-БюлетинКалендарПолезна информация
Copyright © 2022 ЧСУ "Константин-Кирил Философ".
Всички права запазени.