Здравна грижа

В ЧСУ "Константин-Кирил Философ" има медицинско лице. То прави здравно досие на всяко дете. Следи и подсеща за ваксините от задължителния календар, за профилактични прегледи и др. Медицинското лице трябва да бъде уведомено, ако ученикът не може да приема определени лекарства поради алергии или други причини.

При постъпване на ученика в училище родителите са длъжни да представят следните медицински документи:

 • Лична здравно-профилактична карта - попълнена от личния лекар
 • Разрешение за медицински манипулации

Медицинският кабинет е оборудван съгласно изискванията на Министерство на здравеопазването и е снабден с медикаменти за първа помощ и за профилактични случаи. Медицинското лице извършва неотложните дейности по първа помощ. Освен тях и всички останали служители и учители са обучени да дават първа медицинска помощ. При необходимост, ученикът се придружава до най-близката болница, разбира се след специално уведомяване на родителите. Лекарства не се дават на учениците без знанието и съгласието на родителите. В случаите, когато ученикът по лекарско предписание трябва да взема лекарства по време на престоя си в училище, родителят следва да се свърже с медицинското лице и да го уведоми. Родителят предава лекарствата на придружителя в микробуса или на медицинското лице в училище с писмено обяснение за дозировката и начина на приемане. Лекарствата се съхраняват и дават само от медицинското лице.

Ако ученикът не се чувства добре и не може да се включи активно в учебния процес, родителите незабавно се уведомяват. Когато ученик отсъства поради заболяване, необходимо е училището да бъде уведомено за причината и продължителността на заболяването.

Желателно е ученикът да остане у дома, ако е болен или не се чувства добре.

Всеки ден се извършва проверка за паразити. При откриване на такива, съветваме детето да си остане вкъщи до окончателното им изчистване, за да не се предават на останалите ученици.

Допълнителни здравни услуги

ЧСУ "Константин-Кирил Философ" разполага с логопед и психолог.

Логопед

ЧСУ "Константин-Кирил Философ" предлага на учениците си възможност да бъдат диагностицирани говорните им и речеви умения чрез коректна диагностика от специалист-логопед. Логопедичните затруднения често възпрепястват децата да разкрият своя потенциал. Ето защо качествената работа с логопед-специалист съпътства всеки успешен педагогически модел. Инвестицията в повишаване на възможността на детето да общува е стъпка към успешната му реализация.

Всяка година ученици се преглеждат от логопед и родителите се информират за констатациите на специалиста. На територията на ЧСУ "Константин-Кирил Философ" се предлага диагностика и терапия на всички логопедични проблеми. Ако родителите желаят може да бъде съставена и изпълнена терапевтична програма и да се коригират констатирани нарушения и трудности.

Психолог

ЧСУ "Константин-Кирил Философ" предлага на учениците си възможност за диагностика от специалист психолог. Психологичните проблеми възпрепятстват социализацията на децата и тяхното щастие. Ето защо сериозната работа със специалист-психолог съпътства всеки успешен педагогически модел. Инвестицията в повишаване възможността на детето за социална адаптация и личностна изява е инвестиция в психичното му здраве.

Здравно образование

Здравното образование е насочено към развитие на умения за създаване или поддържане на здравословен стил и условия на живот и за доброволното адаптиране към поведение, благоприятстващо здравето. То е част от разширената програма в ККФ.

Примерни теми за часа на класа по здравно образование:

 • Здравето като ценност и качество на живота
 • Изкуството да сме здрави
 • Спортувайте преди всичко за здраве
 • Режим на хранене
 • Здравословна храна
 • И кафето, и чаят могат да бъдат вредни
 • Хранителни разстройства - анорексия, булимия, преяждане
 • Храната - приятел или враг
 • Наркотиците - илюзия, страдание, престъпност
 • Промени в моето тяло
 • Пубертет – как да подготвим децата?
 • Физиологични промени
 • Хигиена на половата система
 • Хомосексуализъм и сексуално поведение
 • Интимност и интимни отношения
 • Болести, предавани по полов път
 • ХИВ и СПИН-какво да правя?
 • Методи на контрацепция
 • Не на тютюнопушенето
 • Вредата от алкохола
 • Вредата от наркотиците
 • Психично здраве
 • Личната хигиена
Show menu