Транспорт

Транспортът в ЧСУ "Константин-Кирил Философ"  е по желание.

ЧСУ "Константин-Кирил Философ" разполага с нови автомобили, с които осигурява транспортна услуга за своите ученици „от врата до врата“. Всички автомобили са оборудвани с предпазни колани, а за по-малките ученици сме осигурили и детски столчета, спрямо изискванията.

Транспортната услуга се извършва както в двете посоки до / от училището, така и само в едната, според избора на родителите. Услугата е достъпна в рамките на София-град и е разделена на зони, спрямо местоположението на училището.

Информация за таксите за транспорт за учебната 2024 - 2025

Зона 1: Вътрешен ринг (покрива районите около училището – кв. Витоша, Лозенец, Студентски град, Изток, Изгрев и т.н.)

Зона 2: Среден ринг (покрива районите идеален Център, Бояна, Драгалевци, Симеоново и т.н.)

Зона 3: Външен ринг (покрива по-отдалечените райони – Света Троица, Люлин, Надежда и т.н.)

Изборът на транспортна услуга става писмено. При отказ от транспорт или промяна на адрес е необходимо писмено уведомление в 6-дневен срок.

В случай на късно уведомление за някаква промяна, училището си запазва правото да откаже предоставяната услуга. Веднъж заявена и заплатена транспортната услуга, в случай на отказ, платената сума не се възстановява.

В случай, че дете се разболее или пък семейството пътува по време на учебната година, родителите  е необходимо да се свържат с шофьора и да го уведомят, за да се избегне чакане пред дома.

Show menu