Учебен процес

Гимназия за дигитални науки и предприемачество

 ЧСУ "Константин-Кирил Философ" е частно средно училище с следните профили в гимназията:

Профил „Чужди езици“

ККФ предлага на своите ученици програма с интензивно изучаване на английски език, втори език немски и английска литература.

Профил „Софтуерни и хардуерни науки“

ККФ предлага на своите ученици програма с интензивно изучаване на английски език и втори език: немски, в съчетание със софтуерни и хардуерни науки, които включват: информационни технологии, информатика, роботика, Обектно ориентирано проектиране и програмиране, Структори от данни и алгоритми, Обработка и анализ на данни, Мултимедия, Релационен модел на база от данни, Програмиране на информационни системи, Уеб дизайн, Решаване на проблеми с ИКТ.

Профил „Предприемачество“

ККФ предлага на своите ученици програма с интензивно изучаване на английски език и втори език: немски, в съчетание с предприемачество, които включват: Въведение в предприемачеството, Информационни технологии-обработка на данни, Счетоводство и бизнес анализ, Въведение в маркетинга, Пазарна икономика, Стартиране на собствен бизнес, Предприемаческа инициатива, Туризъм и хотелиерство, Управление на предприемаческата дейност, Финанси за предприемачи.

Екипът на ККФ е разработил авторска образователна концепция „УСПЕШНО ДЕТЕ“, която развива умения у децата, които им предвещават светло бъдеще. Цялостният образователно-възпитателен модел, развива човека интелектуално, личностно, емоционално, посредством всички области на знанието. В този цялостен модел на учебно-възпитателна дейност са предвидени и моменти на игра и почивка. Широката палитра от спортни, културни, творчески занимания и сръчности подхранват интересите на децата и формират определени личностни качества., която дава изключителен напредък.

Ние подхождаме индивидуално към всяко дете при овладяване на знания и развиване на умения и компетентности, така че да разбере материалът и да е щастливо от постигнатите успехи.

Запишете детето си при нас, за да осигурите бъдещите му успехи!

Show menu