Учебни профили

Гимназия за дигитални науки и предприемачество

 ЧСУ "Константин-Кирил Философ" е частно средно училище със следните профили в гимназията:

 

Профил „Чужди езици“

ККФ предлага на своите ученици програма с интензивно изучаване на английски език, втори език: немски и английска литература.

 

 Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ККФ предлага на своите ученици програма с интензивно изучаване на английски език и втори език: немски, в съчетание със софтуерни и хардуерни науки, които включват: информационни технологии, информатика, роботика, обектно ориентирано проектиране и програмиране, структури от данни и алгоритми, обработка и анализ на данни, мултимедия, релационен модел на база от данни, програмиране на информационни системи, уеб дизайн, решаване на проблеми с ИКТ.

 

Профил „Предприемачество“

ККФ предлага на своите ученици програма с интензивно изучаване на английски език и втори език: немски, в съчетание с предприемачество, които включват: въведение в предприемачеството, информационни технологии-обработка на данни, счетоводство и бизнес анализ, въведение в маркетинга, пазарна икономика, стартиране на собствен бизнес, предприемаческа инициатива, туризъм и хотелиерство, управление на предприемаческата дейност, финанси за предприемачи.

 

 Профил „Природни науки“

ККФ предлага интензивно изучаване на английски език и природни науки. Профилиращи предмети: химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование, български език и литература, математика и английски език. Учениците, които завършват този профил, могат да реализират потенциала си като: лекари, фармацевти, стоматолози и други медицински специалисти.

 

  Профил „Математика“

ККФ предлага интензивно изучаване на английски език и математика.
Профилиращи предмети: Математика, Информатика, Физика и Астрономия.

 

 Профил „Хуманитарни науки“

ККФ  предлага интензивно изучаване на английски език и хуманитарни науки. Профилиращи предмети: български език и литература, английски език, история, философия, география.

 

Профилирано обучение

Профилираното обучение започва в 11. клас, като към профилиращите предмети учениците изучават задължително български език и литература, английски език, втори чужд език, математика, гражданско образование и физическо възпитание и спорт.

 

Запишете детето си при нас, за да осигурите бъдещите му успехи!

Show menu