За да кандидатства Вашето дете в ЧСУ "Константин-Кирил Философ", е необходимо да:

  • Подадете формуляр за кандидатстване;

При наличие на свободно място се насрочва среща с родителите в удобно за тях време да посетят училището. Родителите провеждат индивидуален разговор с директора, а тяхното дете се среща с нашия психолог.

При задоволителна оценка от страна на психолога детето се приема. След като родителите получат уведомление за приемане на детето, трябва да представят необходимите документи за записване и да платят входящата такса.

Първи клас

Родителите, чиито деца кандидатстват за Iви клас на ЧСУ "Константин-Кирил Философ" трябва да подадат:

  • заявление за записване - типов формуляр, предоставен от училището
  • Акт за раждане;
  • Удостоверение за завършен предучилищен клас;

Втори, Трети и Четвърти клас

Родителите, чиито деца кандидатстват за началното училище на ЧСУ "Константин-Кирил Философ" трябва да представят:

  • Заявление за записване - типов формуляр, предоставен от училището
  • Акт за раждане;
  • Удостоверение за преместване;

Документи за записване в начален етап на ЧСУ "Константин-Кирил Философ":

1. Договор за записване (предоставя се от училището);

2. Документ за платена входяща такса;

3. Снимка (формат за паспорт) - 1 бр.;

4. Акт за раждане;

5. Здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар;

6. Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето, съгласно изискванията на Наредба N 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България. (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);

7. Данни за личния лекар;

8. Удостоверение за завършен предучилищен клас (за прием в Първи клас);

9. Удостоверение за преместване (за прием след Първи клас).

 

Записване онлайнЛятно училищее-БюлетинКалендарПолезна информация
Copyright © 2022 ЧСУ "Константин-Кирил Философ".
Всички права запазени.