Финансови условия

Такси на ЧСУ "Константин-Кирил Философ" за учебната 2023 - 2024 година

Начално училище ВХОДЯЩА
ТАКСА
ТРИ
ВНОСКИ
СРОЧНИ
ВНОСКИ
ГОДИШНА
ТАКСА
Подготвителна група 1 и 2 € 500 € 2 020 € 2 900 € 5 520
I - IV клас € 500 € 2 130 € 3 050 € 5 800
Прогимназия        
V - VII клас € 600 € 2 180 € 3 100 € 5 935
Гимназия        
VIII - Х клас € 600 € 2 280 € 3 260 € 6 210
ХI - ХII клас € 600 € 2 380 € 3 330 € 6 350

Учебните такси са обявени в eвро. Отнасят се за една учебна година.

Таксата за обучение включва: Целодневно обучение на ученика, съгласно седмичното разписание на съответната възрастова група (от 8.30  до 16.30ч. ) и календара на училището (от 15 септември 2023 г. до 15 юни 2024 г.), с изключение на ваканциите.


Училищна храна

Таксата за храна включват три хранения на ден – закуска, обяд и следобедна закуска.

Такса храна

3 вноски

Такса храна

2 вноски

Такса храна

годишна вноска

1000 BGN ~ 510 EUR

1440 BGN ~ 735 EUR

2750 BGN ~ 1400 EUR

Таксата за храна може да се заплаща на една, две и три вноски. Заплащане на храна на дневна база НЕ СЕ ПРИЛАГА. Веднъж заявена услугата за предоставяне на училищна храна се отнася за цялата учебна година. При отказ от услугата, може да бъдат приспаднати последващите дни отказа, а не предхождащите.


Училищен транспорт

Училището предоставя транспортна услуга от дома до училището и обратно. Услугата се отнася за София-град. Транспортните такси са посочени в таблицата по долу:

 

Посока

Такса транспорт
3 вноски

Такса транспорт
2 вноски

Такса транспорт
Годишна такса

Кат.1

Две посоки

1080 BGN ~ 550 EUR

1540 BGN ~ 790 EUR

 2940 BGN ~ 1500 EUR

Кат.1

Една посока

650 BGN ~ 330 EUR

930 BGN ~ 480 EUR

1780 BGN ~ 900 EUR

Кат.2

Две посоки

1440 BGN ~ 730 EUR

2060 BGN ~ 1050 EUR

 3920 BGN ~ 2000 EUR

Кат.2

Една посока

855 BGN ~ 435 EUR

1225 BGN ~ 625 EUR

 2330 BGN ~ 1190 EUR

Кат.3

Две посоки

1800 BGN ~ 920 EUR

2570 BGN ~ 1310 EUR

 4900 BGN ~ 2500 EUR

Кат.3

Една посока

1030 BGN ~ 525 EUR

1470 BGN ~ 750 EUR

 2800 BGN ~ 1430 EUR

Изборът на транспортна услуга става писмено. При отказ от транспорт или промяна на адрес е необходимо писмено уведомление в 6-дневен срок.

В случай на късно уведомление за някаква промяна, училището си запазва правото да откаже предоставяната услуга. Веднъж заявена и заплатена транспортната услуга, в случай на отказ, платената сума не се възстановява.

Show menu