Финансови условия

Такси на ЧСУ "Константин-Кирил Философ" за учебната 2024 - 2025 година

Начално училище ВХОДЯЩА
ТАКСА
ТРИ
ВНОСКИ
СРОЧНИ
ВНОСКИ
ГОДИШНА
ТАКСА
Подготвителна група 1 и 2 € 500 € 2 140 € 3 070 € 5 830
I - IV клас € 600 € 2 260 € 3 230 € 6 130
Прогимназия        
V - VII клас € 600 € 2 310 € 3 280 € 6 230
Гимназия        
VIII - Х клас € 600 € 2 420 € 3 450 € 6 550
ХI - ХII клас € 600 € 2 520 € 3 530 € 6 730

Учебните такси са обявени в eвро. Отнасят се за една учебна година.

Таксата за обучение включва:

Целодневно обучение на ученика, съгласно седмичното разписание на съответната възрастова група (от 8:30 до 17:00 ч.) и календара на училището (от 15 септември 2024 г. до 15 юни 2025 г.), с изключение на ваканциите.


Училищна храна

Таксата за храна включват три хранения на ден – закуска, обяд и следобедна закуска.

Такса храна

3 вноски

Такса храна

2 вноски

Такса храна

годишна вноска

1100 BGN ~ 570 EUR

1590 BGN ~ 810 EUR

3020 BGN ~ 1540 EUR

Таксата за храна може да се заплаща на една, две и три вноски. Заплащане на храна на дневна база НЕ СЕ ПРИЛАГА. Веднъж заявена услугата за предоставяне на училищна храна се отнася за цялата учебна година. При отказ от услугата, може да бъдат приспаднати последващите дни, а не предхождащите.


Училищен транспорт

Училището предоставя транспортна услуга от дома до училището и обратно. Услугата се отнася за София-град. Транспортните такси са посочени в таблицата по долу:

 

Посока

Такса транспорт
3 вноски

Такса транспорт
2 вноски

Такса транспорт
Годишна такса

Кат.1

Две посоки

1200 BGN ~ 610 EUR

1700 BGN ~ 870 EUR

 3240 BGN ~ 1650 EUR

Кат.1

Една посока

730 BGN ~ 370 EUR

1040 BGN ~ 530 EUR

1960 BGN ~ 1000 EUR

Кат.2

Две посоки

1590 BGN ~ 810 EUR

2270 BGN ~ 1155 EUR

 4310 BGN ~ 2200 EUR

Кат.2

Една посока

960 BGN ~ 490 EUR

1350 BGN ~ 690 EUR

 2570 BGN ~ 1310 EUR

Кат.3

Две посоки

1980 BGN ~ 1010 EUR

2830 BGN ~ 1445 EUR

 5390 BGN ~ 2750 EUR

Кат.3

Една посока

1140 BGN ~ 580 EUR

1630 BGN ~ 830 EUR

 3080 BGN ~ 1570 EUR

Изборът на транспортна услуга става писмено. При отказ от транспорт или промяна на адрес е необходимо писмено уведомление в 6-дневен срок.

В случай на късно уведомление за някаква промяна, училището си запазва правото да откаже предоставяната услуга. Веднъж заявена и заплатена транспортната услуга, в случай на отказ, платената сума не се възстановява.

Show menu