Често задавани въпроси

Какъв е дневният режим на учениците?

Учебният ден в ЧСУ „Константин-Кирил Философ“ започва в 8:30 часа и приключва в 16:30 часа. За различните класове часовете са с различна продължителност:

  • 1-ви и 2-ри клас - 35 минути
  • 3-ти и 4-ти клас - 40 минути
  • 5-и,  6-и, 7-и и всички следващи класове - 45 минути

Почивките са със следното разпределение:

  • 10:00 - 10:20 часа - голямо междучасие
  • 12:50 - 14:10 часа - обяд и занимания по клубове
  • 14:50 - 15:05 часа - голямо междучасие
  • 16:30 - 17:00 часа - взимане на децата от училище

 

Могат ли учениците да носят в училище телефон, таблет, смарт часовник или MyKi?

87,5% от запитаните подкрепят идеята децата да бъдат без телефони в училище, сочи анкетно проучване сред родители на ученици от ЧСУ “Константин-Кирил Философ”.

37,5% от всички отговорили на въпроса “Съгласни ли сте мобилните телефони на децата да бъдат събирани в началото на учебния ден и връщани след края на учебните часове?” дават еднозначен положителен отговор. 50% от запитаните също подкрепят идеята, но с уточнението телефоните да се предоставят на децата при необходимост от връзка с родител. 12,5% от запитаните са против децата да не разполагат през целия ден в училище с телефоните си.

Анкетното проучване е свързано, от една страна, с изискванията на чл.172 от Закона за предучилищно и училищно образование, с който се забранява ползването на мобилни телефони в час, и ,от друга страна, е мотивирано от грижата за пълноценна почивка на децата през междучасията.

Има ли домашни?

Предвид ангажираността на учениците в училище, домашните задачи са сведени до минимум. Учителският колектив на училището е разработил програма, съобразена с най-новите тенденции в образованието за аналитично мислене и експериментална наука, чрез които учениците сами стигат до съответните изводи и знания. За нас е важно преди всичко разбирането и развитието на мисленето, а не наизустяването на знания, които децата не разбират.

Задачите за домашна работа най-често са свързани с провокиране на творческите търсения на учениците по зададена тема и разработка на проекти през ваканционните дни. В учебно време домашните са по изключение, при това със срок минимум 1 седмица.

На какъв език се преподава?

ЧСУ "Константин-Кирил Философ" е българско училище, в което преподаването по всички предмети е на български език, с изключение на часовете по чужд език – английски, немски език.

От каква възраст започва изучаването на втори чужд език?

ЧСУ „Константин-Кирил Философ“ е със засилено изучаване на английски език от най-ранна детска възраст – предучилищни групи. По искане на родителите и след проведено анкетно проучване сред самите тях – в учебната програма след 5-и клас бе включено изучаването на втори чужд език – немски език.

Предлага ли училището храна – колко хранения и какъв тип храна?

ЧСУ "Константин-Кирил Философ" предлага храна за учениците, чиито родители желаят да се възползват от тази услуга. Училището има договор с лицензирана фирма за хранене на деца от 3 до 18 годишна възраст. Порциите пристигат всеки ден под формата на кетъринг в индивидуални опаковки.

Менюто е съобразено с изискванията за здравословно и балансирано хранене и нуждите на развиващия се детски организъм. В него се включват разнообразни храни, плодове и зеленчуци, така че да бъде вкусно.

Храната за деня е разпределена в две часови зони:

  • Сутрешна закуска – 10:00 часа
  • Обяд – 13:00 часа

Услугата е по желание и се заплаща допълнително. Таксата е посочена в Глава „Услуги предлагани от ККФ“

Предлага ли училището транспорт?

Училището предоставя транспортна услуга /по желание на родителите/ от дома до училището и обратно. Услугата се отнася за София-град.

Услугата е по желание и се заплаща допълнително. Таксата е посочена в Глава „Услуги предлагани от ККФ“. 

Какви допълнителни занимания се предлагат?

ЧСУ "Константин-Кирил Философ", съвместно с British School of Sofia, предлага различни извънкласни дейности - таекуондо, фехтовка, шах, пиано, вокална група, модерни танци, театрално изкуство, руски и китайски език, математика. Клубните дейности са по желание и се заплащат допълнително. В началото на всяка учебна година училището предоставя информация за конкретните дейности и съответните цени.

Заниманията се провеждат два пъти седмично по един учебен час във времето 13:20 - 14:00 часа.

Какви отстъпки се предлагат за второ, трето дете?

Отстъпки се предлагат на семейства с повече от едно дете в училището.

Предлага се отстъпка от 5% за второ дете и отстъпка от 10% за трето и всяко следващо при повече от три деца в училището.

Има ли училището униформи?

Носенето на униформи в училище е задължително. Бонита стил е производител на униформите на учениците от ЧСУ „Константин Кирил Философ“. Поръчките за униформа се правят от родителите директно във фирмата на адрес:

1303 София, България
ул. Овче поле № 122, ет. 2
Тел/факс: 02 891 39 94
Тел: +02 931 48 74
моб. 0889 319 130
E-mail: bonitastyle@abv.bg
http://bonitastyle.com 

Има ли медицинско лице?

В ЧСУ "Константин-Кирил Философ" има медицински кабинет, оборудван съгласно изискванията на Министерство на здравеопазването. На разположение на учениците има медицинско лице.

Show menu