Условия за прием

Подготвителни групи за 5 и 6-годишни - Двуезично обучение по роден и чужд език /английски/

От 1-ви до 4-ти клас - С разширено изучаване на английски, лего и роботика

От 5-и до 7-и клас - С разширено изучаване на английски и втори чужд език - немски

След 7-и клас:

  • С разширено изучаване на английски/немски език
  • Профил „Софтуер и хардуер“
  • Профил „Предприемачество“
  • Профил „Природни науки“
  • Профил „Математика“
  • Профил „Хуманитарни науки“

Подготвителни групи и 1-ви клас

Кандидатстването за прием в Подготвителни групи и в 1-ви клас се приемат на тел.: +359 886 310 610 или по имейл office@kkf.bg.

След кандидатстване, при наличие на свободно място, се насрочва среща с родителите в удобно за тях време да посетят училището. Родителите провеждат индивидуален разговор с консултанта по прием в училището.

Приемът се извършва на база събеседване на преподавател с детето и тест, който цели оценка за общата готовност за училище. Родителите се уведомяват в срок до 3 работни дни с e-mail за резултатите от теста и събеседването.

След като родителите получат уведомление за приемане на детето, трябва да представят необходимите документи за записване и да платят входящата такса.

Записването на одобрените деца е в срок до 7 работни дни, след като бъдат уведомени.

За Втори - Седми клас

Деца, кандидатстващи за началното и основното училище на ЧСУ "Константин-Кирил Философ", е желателно да са учили в училище с преподаване на английски език поне една година преди постъпването си.

Кандидатстването за прием във 2–7 клас е на тел.: +359 886 310 610 или по имейл office@kkf.bg.

При наличие на свободно място се насрочва среща с родителите в удобно за тях време да посетят училището. Родителите провеждат индивидуален разговор с консултанта по прием в училището. Училището предоставя възможност и за така наречения „пробен ден“, който детето може да прекара в училище, за да се запознае с начина на преподаване и с атмосферата.

След като родителите получат уведомление, че детето е прието, трябва да представят необходимите документи за записване и да платят входящата такса.

В Осми клас

Кандидатстването за прием след 7 клас е след полагане на задължителните изпити НВО - Национално външно оценяване след 7 клас по български език и математика.

Кандидатстването за прием след 7-и клас е на тел.: +359 886 310 610 или по имейл office@kkf.bg.

При наличие на свободно място се насрочва среща с родителите в удобно за тях време да посетят училището. Родителите провеждат индивидуален разговор с консултанта по прием в училището.

Show menu