Документи за прием

След като родителите получат уведомление, че детето е прието, трябва да предоставят необходимите документи за записване и да платят входящата такса.

  • Заявление за записване (предоставя се от училището);
  • Документ за платена входяща такса;
  • Удостоверение за завършен предучилищен клас (за прием в първи клас);
  • Акт за раждане - копие;
  • Договор за записване (предоставя се от училището);

Необходими медицински документи за постъпване в ЧСУ "Константин-Кирил Философ":

  • Здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар;
  • Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето, съгласно изискванията на Наредба N 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България. (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);
  • Данни за личния лекар;

За допълнителна информация, моля, потърсете
г-жа Габриела Богутева
Прием и връзки с обществеността
тел. 0886 310 310 или на email:
office@kkf.bg

Show menu