Образователен модел

Образователен модел „УСПЕШНО ДЕТЕ“

Основният принцип на холистичното обучение в ЧСУ "Константин-Кирил Философ" е развитие на детето като цялостна личност:

Образователният модел „УСПЕШНО ДЕТЕ“, се състои от три вълшебни съставки:

  • В основата на всичко е обичта между учители и ученици, която създава атмосфера на сигурност и доверие;
  • Възпитаване в добродетели и житейски умения;
  • Извайване характера на един успешен млад човек;

Holistic Model

Ще попитате, а как го постигаме?

Имаме ясна концепция как да помогнем на децата да заобичат училището. Знаем как да ги вдъхновим да трансформират изключителното детското любопитство към света в безгранична творческа креативност, която променя всичко около тях.

В центъра на нашата холистична концепция стои ДЕТЕТО. То е щастливо и идва с радост и усмивка на училище, ако се чувства важно и значимо. Ако усеща любовта и грижата на учителите. ЛЮБОВТА между учители и ученици е в основата на нашия образователен модел. Както учителят Дънов е казал:

  • „Учителят трябва да обича своите ученици“
  • „Великата наука на възпитанието седи в това, да намерите доброто у детето и него да извикате към проява.“
  • „Когато учителят обича ученика, последният винаги ще учи неговият предмет.“
  • „При такава любов между учители и ученици ще се разцъфтят с всичката си красота детският ум, сърце и воля, неговите таланти и дарби; така то ще живее в едно красиво, щастливо, радостно състояние, защото любовта е извор на радост и щастие.“
  • „Любовта на учителя ражда у учениците вдъхновение.“

Нашите УЧИТЕЛИ са по призвание учители и са вдъхновени от любовта към децата.

Възпитаваме в добродетели и житейски умения

Стимулираме всички деца към развитие на добродетели като осъзнато отношение към всичко наоколо, креативност, групова работа, хармония, любов, състрадание, взаимопомощ, честност, ред, преданост, смелост и воля за добро. Стараем се всяко дете да изпита удовлетворение от постигнатото, тъй като успехът е най-силният мотиватор.

Всяка сутрин в програмата имаме 15 минути, посветени на ЖИВОТОЗНАНИЕ, в които разглеждаме различни добродетели и ги обясняваме на децата. Имаме и отредени специални часове по Личностно и Социално образование, в които децата развиват необходимите умения, за да се справят в живота и да общуват успешно с другите. Ние развиваме възпитателната функция на обучението и учениците развиват у себе си общовалидните човешки ценности.

Извайваме характера на успешен млад човек

ККФ е училище, което се стреми да интегрира КЛЮЧОВИ ПОВЕДЕНЧЕСКИ НАВИЦИ в ежедневните дейности на училищния живот. Такива, които преди всичко развиват и възпитават характера на детето. Ние вкореняваме КЛЮЧОВИ ПОВЕДЕНЧЕСКИ НАВИЦИ у учениците, като ги запознаваме с тях. Чрез постоянното им осмисляне, те се развиват, възприемат се от съзнанието и се превръщат в безсъзнателно поведение. 

Навикът е модел на интелектуално поведение, който води до реални действия. Той е съставен от много умения, нагласи, минали преживявания и осмисляния.

ККФ иска да принадлежи към групата от МИСЛЕЩИ УЧИЛИЩА, а не се насочва само върху академичните резултати.

Alan Kay (1990) казва, че „най-добрият начин да се предскаже бъдещето е да се измисли“. Ако искаме бъдеще, което да е много по-мислещо, много по-състрадателно и много по-хуманно, то тогава трябва да го измислим. Това бъдеще е в нашите домове, училища и класни стаи днес. КЛЮЧОВИ ПОВЕДЕНЧЕСКИ НАВИЦИ са инструментите, които всички можем да използваме, за да измислим желаната си визия за бъдещето.

Развиваме високо ниво на общообразователна подготовка и умения за учене, които да гарантират успех във всеки университет

БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК, който е основен език за комуникация в нашето училище е на почит и уважение. В ККФ ние имаме специален предмет ТВОРЧЕСКОТО ПИСАНЕ, който развива уменията за писане у децата и спомага за по-доброто им изразяване на български език, както устно, така и писмено.

ККФ се стреми да изгради всестранно развити личности, които живеят в хармония както със себе си, така и със заобикалящия ги свят.

Show menu