Защо да изберете ККФ

Развиваме децата отвъд традиционното обучение

 • Българско частно училище от подготвителни групи до гимназия;
 • Интензивно изучаване на английски език;
 • Допълнителни часове по български език и литература и развитие на умения за творческо писане;
 • Задълбочено изучаване на математика и ментална математика;
 • Подготовка за математически състезания;
 • Високо ниво на общообразователна подготовка;
 • Силен акцент върху компютърната грамотност;
 • Първото дигитално училище в България - всяко дете с преносим компютър;
 • Широко застъпени са конструиране и инженерство, чрез обучение в ЛЕГО и РОБОТИКА;
 • Развитие на личностни и социални компетентности;
 • Разнообразни занимания по изкуства и спорт;
 • Изграждане на здравословни навици;
 • Възпитаване в родолюбие. България е важна за нас!
 • Обучение ориентирано към успешно бъдеще!
 • Изключително висока оценка на инспекцията от национален инспекторат по образованието на Р България
 • Гимназия „Константин Кирил Философ“ организира обучение по следните профили:
  • Профил „Чужди езици“
  • Профил „Софтуерни и хардуерни науки“
  • Профил „Предприемачество“
  • Профил „Природни науки“
  • Профил „Математика“
  • Профил „Хуманитарни науки“

 Подарете на детето си УСПЕХ – инвестирайте в бъдещето му сега!

Show menu