Прием и такси

За учебната 2023-2024 година ЧСУ "Константин-Кирил Философ" приема ученици в следните образователни нива:

  • ПК 1 - Подготвителен клас 5-годишни;
  • ПК 2 - Подготвителен клас 6-годишни;
  • От първи до седми клас
  • Прием след седми клас с разширено изучаване на английски/немски език

При постъпване в ЧСУ "Константин-Кирил Философ" се сключва договор между собственика и родителите /настойниците/ на ученика, който договор урежда отношенията им за една учебна година. Подписването на договора означава и приемане на Правилника за вътрешния ред и неговото спазване.

Всички въпроси, свързани с приема на учениците в ЧСУ "Константин-Кирил Философ", се уреждат с правила за приемане и преместване на деца, които се утвърждават всяка учебна година.

Входящата таксата е еднократна. Заплащането й запазва място на детето в съответната група или паралелка.

Таксите за обучение се заплащат в касата на училището или по банков път на сметките на ЧСУ "Константин-Кирил Философ".

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Записване онлайнЛятно училищее-БюлетинКалендарПолезна информация
Copyright © 2023 ЧСУ "Константин-Кирил Философ".
Всички права запазени.