Грижи и безопасност

Подкрепяме всеки ученик да се чувства като у дома

Климат и обстановка

ЧСУ "Константин-Кирил Философ" (ККФ) създава подходящ климат на сигурност и доверие за развитие на децата, в който се очертават следните особености:

 • Физическа сигурност: Нашите учители проявяват нежни грижи към учениците и възпитават по-големите да са внимателни към по-малките. Учителите не само преподават, а и съжителстват, подпомагат и защитават децата.
 • Емоционална сигурност: Учениците се обучават в морални ценности и в разбиране на възрастните и на заобикалящия ги свят.
 • Доверие в средата и в себе си: Чрез индивидуалния подход към всеки ученик ние поощряваме качества като самоуважение, отстояване на собствено мнение, толерантност към другите и в същото време развиваме всички културно-образователни области, защото те гарантират големия личен успех на ученика.

Нашите усилия са насочени към поддържане в училището обстановка на дисциплинирана творческа работа, реализираща се в среда на спокойни човешки взаимоотношения.

Етични принципи

Подходящият климат в училището се създава на основата на два фактора:

 • действащите правила, които уреждат ежедневното функциониране на училището, т.е. как правим нещата, изключва всякакви награди, наказания или конкуренция;
 • познаване и прилагане на някои морални и поведенчески ценности и личностни качества, които са:

Морални добродетели

 • Еднаквост между половете
 • Уважение
 • Толерантност
 • Демократично отношение
 • Зачитане на идеологии и религиозни чувства

Поведенчески ценности

 • Отговорност
 • Самостоятелност и самоконтрол
 • Усилие и постоянство
 • Съчувствие към другите
 • Работа в екип

Личностни качества

 • Интелектуално любопитство
 • Творчество
 • Стремеж към добре свършената работа
 • Естетически вкус
 • Здравословен начин на живот

ЧСУ "Константин-Кирил Философ" (ККФ) създава толерантна и приятелска атмосфера, която подхранва у учениците свободен дух и стремеж към развитие.

Show menu