Допълнителни предмети

Ние предлагаме извънкласни занимания през цялата учебна година, които дават възможност на децата да развият конкретни умения, да изградят нови познания и да свикнат по-добре да общуват по между си. Тези дейности имат за цел да допълнят учебната програма. Те са изборни и са допълнително платени.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЗА УЧЕБНАТА 2021 - 2022 ГОДИНА

 


N
.B. Децата могат да се преместват или записват допълнително в други занимания само ако има свободни места в групата, в която искат да се включат!

Записване онлайнЛятно училищее-БюлетинКалендарПолезна информация
Copyright © 2022 ЧСУ "Константин-Кирил Философ".
Всички права запазени.