Акредитации
Министерство на образованието на Република България

ЧСУ „Константин Кирил Философ“ е вписано в регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование на Република България от 23 Юли 2019 г.

Удостоверение на ЧСУ "Константин Кирил Философ"

Нови профили в програмата на ККФ

ЧСУ „Константин Кирил Философ“, вписано в регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование на Р България, организира обучение по следните профили:

  • Профил „Математически“;
  • Профил „Природни науки“;
  • Профил „Хуманитарни науки“;

Сертификат от Министерство на образованието

Нови профили в програмата на ККФ

ЧСУ „Константин Кирил Философ“, вписано в регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование на Р България, организира обучение по следните профили:

  • Профил „Чужди езици“;
  • Профил „Софтуерни и хардуерни науки“;
  • Профил „Предприемачество“;

Сертификат от Министерство на образованието

ЧСУ "Константин Кирил Философ" с най-висока оценка при национална инспекция 2023

ЧСУ „Константин Кирил Философ“ е инспектирано от национален инспекторат по образованието на Р България през 24.02.2023 г. и получи най-висока оценка във всички инспектирани области:

Образователен процес: Много добра
Управление: Много добра
Институционална среда: Много добра

Доклад от инспекция на ЧСУ „Константин-Кирил Философ"

Иновативно училище

Иновативните методи на обучение в ЧСУ „Константин-Кирил Философ“ дадоха основание през 2022 година с проект: „ЧСУ “Константин-Кирил Философ“ - дигитално училище: Развитие на уменията на XXI век чрез LEGO и роботика в учебния процес“, ККФ да е включен в Списъка с иновативните училища в Р България.

Чрез интегриране на игрови модели в обучението се разгръща усвояването на ключовите компетентности, заложени в държавните образователни стандарти и се изграждат умения за работа в екип; развива се логическото и творческо мислене на ученика.

Международен Бакалауреат

ЧСУ "Константин-Кирил Философ" е кандидат-училище* за Primary Years Programme (PYP) на International Baccalaureate (IB) и очаква оторизация

IB училищата споделят обща философия – за подобряване на преподаването и ученето в разнообразна и приобщаваща учебна среда. IB училищата предоставят предизвикателни, висококачествени програми за международно образование.

*Само училища, упълномощени от IB, могат да предлагат някоя от четирите академични програми: PYP, MYP, DP или CP. Статусът на кандидат-училище за програмата PYP не дава гаранция, чe училището ще бъде оторизирано. За допълнителна информация относно IB и неговите програми посетете www.ibo.org

 

Show menu