Приветствие от директора

Вие искате най-доброто за децата си. Ние също!

Уважаеми родители, скъпи ученици!

Щастлива съм да ви поздравя с „Добре дошли“ в ЧСУ „Константин-Кирил Философ“ (ККФ)!

ЧСУ "Константин-Кирил Философ" (ККФ) е българско частно училище, с интензивно изучаване на английски език, което предлага качествено образование, съобразено с изискванията на 21ви век. Образователно-възпитателният проект, който ние прилагаме, е насочен към цялостното развитие на детето и превръщането му в мислещ човек, който задава въпроси, както в класната стая, така и извън нея.

Древногръцкият философ Платон е казал: “Посоката, в която се насочва образованието на един човек от самото начало, ще предопредели бъдещия му живот!“.

ЧСУ „Константин-Кирил Философ“ (ККФ) осигурява бляскаво и успешно бъдеще на възпитаниците си. Учениците израстват компетентни, можещи и конкурентни личности, които са готови да посрещнат предизвикателствата на XXI век.

Ние от ККФ сме разработили холистична концепция за развитие на ученика, наречена „УСПЕШНО ДЕТЕ“, която набляга върху многостранното изграждане на личността като физика, интелект, емоционална и етична нагласа.

Елате в ЧСУ „Константин-Кирил Философ“ (ККФ) с надежда и ние ще я оправдаем, защото знаем че образованието е онова „скрито съкровище”, което осигурява успех в бъдещата реализация на човека в обществото!

Добре дошли, скъпи ученици!

Лиляна Петрова
Директор

Show menu