Подходи за преподаване и учене

ККФ прилага стратегии за мислене

Методиката ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ МИСЛЕНЕ (TBL) в класната стая е насочена не просто да подпомага учениците да развият умело мисленето си в конкретни ситуации, а и да развият умението да изпълняват естествено тези мисловни процеси във всеки подходящ случай.

ККФ използва Проектно базирано обучение

В стремежа си да подготвим учениците за живота, ние внедрихме Проектното базираното обучение. Този подход дава възможност на децата да създадат проект, за да покажат своето разбиране и да го представят пред обществеността.

УЧЕНЕ ЧРЕЗ ПРОЕКТИ  /УчП/ е метод на преподаване, при който учениците придобиват знания, умения и компетентности, като продължителен период от време проучват и отговорят на автентичен, ангажиращ и комплексен въпрос, проблем или предизвикателство.

ККФ прилага профила на ученика на IB

В сърцето на нашето училище се намират IB профила на ученика. Това са умствени постулати и умения, които успешните хора владеят. Нашите ученици са: мислещи, задаващи въпроси, ефективни комуникатори, поемащи рискове, знаещи, принципни, грижовни, непредубедени, уравновесени и осмислящи действията си. Прилагането и обсъждането им помагат да се развият успешни и вдъхновени млади хора.

Животознание (духовни, морални, социални и интеркултурни ценности)

В ККФ имаме животознание всеки ден по 15 минути. Водещият избира важна тема, свързана с духовност, морал, социални умения и култура, устойчивите цели на IB или добродетели и ценности, кара учениците да погледнат навътре в себе си и да ги открият.

Осмисляне (Рефлекция)

В ККФ завършваме учебния ден като анализираме изминалия ден и въз основа на осмисляне (разсъждения върху действията ни), достигаме до заключение какво да променим и подобрим усебе си.

Show menu