STEM

Учениците на 21ви век се сблъскват с предизвикателството да изучават един взаимосвързан свят, в който знанието непрекъснато се развива.

Образованието в ЧСУ "Константин-Кирил Философ“ е синхронизирано с действителността и се развива по същия начин, както се развива живия живот.

Какво е STEM?

STEM е абревиатура за наука, технологии, инженерство и математика. В ЧСУ "Константин-Кирил Философ“ вярваме, че най-важните открития често се случват, когато различните предмети се припокриват и развиват уменията, които според нас биха помогнали за създаването на успешни граждани на 21ви век – които да притежават адаптивност, креативно и критично мислене и да умеят да общуват.

STEM в ККФ

Обикновено науката и технологиите се преподават отделно. В ЧСУ "Константин-Кирил Философ“ учениците са насърчавани да намират междупредметни връзки и да даразвиват преносимите умения, които намират.

Природни науки:

Преподават се в рамките на изискванията на българските образователни стандарти. Различното в ККФ е, че ние свързваме теоретичното образование с практиката, като още от началното училище, децата имат практически лабораторни занятия.

Технологии:

ЧСУ "Константин-Кирил Философ“ е първото дигитално училище в България, което използва iPad-и в обучението. Чрез технологиите учениците успяват да използват дигитални устройства по информиран и ефективен начин.

ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ и достиженията на техниката се използват повсеместно. Затова в ЧСУ "Константин-Кирил Философ“ се обръща особено внимание на развитие на дигиталните умения на учениците, като те изучават ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ още от подготвителните групи.

Инженерство:

Един от големите проблеми на европейското образование е, че все по-малко младежи се насочват да следват инженерни дисциплини в университетите, тъй като нищо в училище не ги подготвя за това. Ние сме намерили начин как чрез забавни, ангажиращи и практични занятия да подготвим децата за изследване и преживяване на тази част от STEM:

    • Учениците от 1ви до 4ти клас работят с LEGO® Education като част от програмата по трудово обучение.
    • Учениците от 5ти до 8ми клас изучават РОБОТИКА (като дори програмират).

ЧСУ “Константин-Кирил Философ“ е иновативно училище с проект в тази област: „Развитие уменията на XXI век чрез  LEGO и роботика в учебния процес“.

Математика:

Основен предмет в училището, който се използва във всички области на STEM. Придобитите по математика и наука умения могат да се трансформират и използват в инженерството.

Чрез интегрирането на тези елементи учениците могат да правят интердисциплинарни връзки, да предават знания и да бъдат иновативни в своето мислене.

Един от трудните предмети в училище е МАТЕМАТИКАТА. В ККФ тя е в центъра на вниманието. Един от най-популярните иновативни методи за развитие на децата днес, предлага МЕНТАЛНАТА АРИТМЕТИКА. В нашето училище тя е вплетена в образователния процес.

LEGO® Education

Обучението по Лего тухландия вдъхновява децата към STEM - интегрирам подход за преподаване на наука, технологии, инженерство и математика. В ККФ се стремим да превърнем ученето в забавно изживяване, което прави така, че предметите оживяват в класната стая и ученето се превръща в забавление.

Уроците са ангажиращи вниманието и провокират мислене в сферата на инженерството и ранно обучение по математика, технологии и наука.

Роботика

Роботиката предлага умения, свързани с креативността, програмирането, работата в екип и в същото време носи много забавление.

Ние се стремим да поднесем на нашите ученици забавно преживяване по време на обучението, което вдъхва живот на теоретичните дисциплини и превръща ученето в удовлетворителен и въздействащ процес. Именно затова Роботиката е част от нашата програма по STEM и освен това я предлагаме като извънкласна дейност.

Обогатяваме непрекъснато учебната програма!

Show menu