Обучение по изкуства

Най-важно за едно дете е да съхрани своята креативност и уникалност и да ги развие, а това най-лесно се случва чрез изкуствата. Те са творчески предмети и отключват въображението на децата и трансформират уменията им.

Най-успешните нови бизнеси се градят върху нови открития или измисляне на нови услуги. Всички нововъведения са плод на нетрадиционно мислене, което е най-трудно да се развие и съхрани в съвременния свят. Образованието, такова каквото е в момента, унищожава креативността и творчеството, защото създава хора по калъп. ЧСУ “Константин-Кирил Философ“ е училище, което запазва творческия порив у децата и го развива през годините.

В ККФ вярваме в холистичния подход към образованието и предлагаме на учениците възможност да изживеят изкуствата чрез учебната програма и извънкласните дейности.

Учениците на ККФ изучават изобразителни изкуства и музика.

Изкуствата развиват у децата:

  • Креативност и иновации
  • Самочувствие и презентационни умения
  • Средство за себеизразяване
  • Емпатия и състрадание
  • Културно съзнание и оценяване
  • Физическо и личностно развитие
  • Подобрени академични резултати

Учебната програма по музика:

Музикалното образование е важно, защото интегрира много различни тематични области. Музикалното образование не само позволява на децата да развиват своите музикални умения, но и им дава възможност да работят по математическите си умения, умения за четене и писане, научни и исторически познания.

В края на учебната година се подготвя представление, което ангажира за участие повечето ученици.

Show menu