Акценти

Учебна програма

Българска и International baccalaureate PYP

Основен език

Български

Чужди езици

Английски Немски

Работно време

8:30 – 16:30 часа

Съотношение брой деца на учител

8 : 1

Възраст на учениците

5 : 18